Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Rodney Place

Residensstipendiat i Stockholm 3 februari – 27 juli 2020

Rodney Place (f 1952 i Sydafrika) är en gränsöverskridande multimediakonstnär som gör storskaliga skulpturer, jordkonst och urbana projekt. Huvudfokus för hans praktik är konst och urbanitet, både som satirisk kommentar, aktivism och permanenta installationer.

 

Place arbetar tematiskt med olika inslag i sina projekt, till exempel mode, fotografi, teckning, måleri och skulptur, ljud, video och performance. Han har bott och arbetat i över 20 länder och presenterat sin konst för olika publikgrupper sedan 1980-talet, bland annat på Adelaide Festival (1996); World Wide Video Festival, Amsterdam (2001); Dakarbiennalen (2002); Havannabiennalen (2003); Dance Umbrella, Johannesburg (2004); ARTE:s-festivalen Temps d’Images, La Ferme du Buisson, Paris, och CCA, Warszawa (2005); samt MuseumsQuartier, Wien (2007).0} 2009 grundade han den sydafrikanska multimediastiftelsen M-m och samarbetade med V2_ i Rotterdam på den europeiska och sydafrikanska multimediaproduktionen Angels of Stealth, en allegori där Öst möter Väst möter Syd i perioden efter kalla kriget.

Han arbetar idag i Sydafrika och Sverige med ljudskulpturinstallationen och kabaréprojektet AnO – Armaments and Ornaments (Vapen och ornament) i Ulvhälls hällar i Strängnäs. Place studerade på Architectural Association School of Architecture i London på 1970-talet.

 

English

Rodney Place

Studio Grant Holder in Stockholm 3 February – 27 July 2020

Rodney Place (b. 1952 South Africa) is a multi-disciplinary and multi-media artist who makes large-scale sculpture/land-art/urban projects. His work focuses mainly on art and urbanism, whether as satirical commentary, activism, or permanent installation.

Place works thematically with different elements making up a project, fashion, photography, drawing, painting and sculpture, sound, video and performance. He has lived and worked in over 20 countries, presenting his work to a variety of audiences since the 1980s including Adelaide Festival (1996); World Wide Video Festival, Amsterdam (2001); Dakar Biennale (2002); Havana Biennale (2003); Dance Umbrella, Johannesburg (2004); ARTE’s Temps d’Images Festival, La Ferme du Buisson, Paris, and CCA, Warsaw (2005); and MuseumsQuartier, Vienna (2007). In 2009 he founded M-m (The South African Multi-media Arts Foundation) and worked with V2_ , Rotterdam, on a European/South African multi-media production, Angels of Stealth, an allegory of East-meets-West-meets-South in the post-Cold War period.

He is currently working in South Africa and Sweden on a sound/sculpture installation and cabaret project, AnO (Armaments and Ornaments), with Ulvhälls Hällar, Strängnäs. Place studied at the Architectural Association in London in the 1970s.
Artist talk with Björn Norberg, Curator at Ulvhälls Hällar, Strängnäs.