Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Robertas Narkus

Residensstipendiat i Stockholm 15 november 2021 – 21 februari 2022

Robertas Narkus Född 1983 i Vilnius, Litauen. Bor och arbetar i Vilnius.

Han beskriver sin praktik som ”förvaltningen av omständigheter i en slumpmässig ekonomi”. Med hjälp av performance, nya medier, språk och entreprenörskap kombinerar han det vardagliga med det absurda i en utforskning av våra föreställningar om teknik och mänskliga begär.

Foto: Robertas Narkus

Han har ställt ut, uppfört performanceverk eller visat sin konst på bland annat CAC i Vilnius, den 12:e baltiska triennalen, Kim? i Riga, Kunstcentrum De Appel, Stedelijk Museum, Whitechapel Gallery, David Dale Gallery i Glasgow. Narkus är grundare av Vilnius Institute of ’Pataphysics och konstnärsdagiset Autarkia. Han har en konstnärlig magisterexamen från Sandberg Instituuts avdelning för fri konst och har gått en forskarkurs i kollektiv praktik på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. För tillfället går han forskarutbildningen på konstakademin i Vilnius. 2022 representerar Narkus Litauen på den 59:e Venedigbiennalen.

robertasnarkus.com

 

English

Robertas Narkus

Studio Grant holder in Stockholm 15 November 2021 – 21 February 2022

Robertas Narkus. Born 1983 in Vilnius. Lives and works in Vilnius, Lithuania.

Robertas Narkus (born 1983, Vilnius) describes his practice as the ‘management of circumstance in an economy of coincidence’. Employing performance, new media, language and entrepreneurship, he brings together the ordinary and the absurd to explore notions of technology and human desires. He exhibited, performed or had screenings of his works at the CAC Vilnius, XII Baltic Triennial, KIM?(Riga) de Appel art center, Stedelijk museum, Whitechapel gallery, David Dale gallery (Glasgow) and others. Narkus is the founder of the Institute for ‘Pataphysics in Vilnius and artist day care center “Autarkia”. He holds an MFA from Sandberg Institute fine arts department, collective practice research course at the Royal Institute for Arts in Stockholm, and pursues practice based Phd at Vilnius Academy of Arts. In 2022 Narkus will represent Lithuania at the 59th Venice biennale.

robertasnarkus.com