Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Rebecca Chentinell

Residensstipendiat på Internationella dansprogrammet i Stockholm 18 januari – 31 mars 2021

Rebecca Chentinell är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan och ArtEZ University of the Arts i Holland. Hon är bosatt i Gnesta men har sin bas i Stockholm och är verksam som koreograf, dansare, curator och redaktör.

Hennes verk har visats på bland annat Kummelholmen, Weld, Färgfabriken, Inter Arts Center och Moderna Museet, och hon har genom Koreografiska Konstitutet curaterat program och festivaler på bland annat Kungliga Operan, Moderna Museet och Bonniers Konsthall. Tillsammans med Marie Fahlin driver hon Koreografiska Konstitutet samt är redaktör och ansvarig utgivare för Koreografisk Journal.

Chentinell är residensstipendiat på Iaspis / Internationella dansprogrammet januari – mars i samarbete med Félicia Atkinson, ett tvärdisciplinärt utbyte som sammanväver rörelse, ljud och text i ett undersökande av närhet och samvaro, i varandras konstnärliga praktiker och mellan konstverk och publik, i en tid av distansering.

Hon arbetar även med ett pågående curatoriellt projekt tillsammans med Rickard Borgström som, med kroppen som gränssnitt, undersöker dans och koreografis interrelationer med bildkonst och dess kontexter, närmast i samarbete med Färgfabriken.

Under våren samarbetar hon också med Malin Elgán, Shiva Anoushirvani och Anna Ådahl, och visar bland annat ett verk på Marabouparken konsthall i Marie Fahlins utställning Centauring.

koreografiskjournal.se

 

English

Rebecca Chentinell

Studio grant holder at The International Dance Program in Stockholm 18 January – 31 March 2021

Rebecca Chentinell is educated at the Royal Swedish Ballet School and ArtEZ University of the Arts, the Netherlands. She lives in Gnesta but is based in Stockholm and works as a choreographer, dancer, curator and editor.

Her work has been shown at Kummelholmen, Weld, Färgfabriken and Inter Arts Center, among others, and through Koreografiska Konstitutet she has curated programs and festivals at the Royal Swedish Opera, Moderna Museet and Bonniers Konsthall. Together with Marie Fahlin, she runs Koreografiska Konstitutet and publishes Koreografisk Journal.

Chentinell is a studio grant holder at Iaspis / The International Dance Program January – March in collaboration with Félicia Atkinson, an interdisciplinary exchange that interweaves movement, sound and text in an exploratory research of proximity and being together, in each others artistic practices and between the artwork and the audience, in a time of distancing.

She also works with an ongoing curatorial project together with Rickard Borgström, which with the body as an interface examines dance and choreography’s interrelationships with visual art and its contexts, in the nearest future in collaboration with Färgfabriken.

During the spring, she also collaborates with Malin Elgán, Shiva Anoushirvani and Anna Ådahl, and shows, among other things, a work at Marabouparken Konsthall in Marie Fahlin’s exhibition Centauring.

koreografiskjournal.se