Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sista ansökningsdag för arbets- och långtidsstipendium inom dans och cirkus är framflyttad till 6 februari kl 14.00.

Rahel Shawl

Residensstipendiat i Stockholm 1 september – 30 december 2022

Rahel Shawl är arkitekt och bor i Addis Ababa i Etiopien. Hon grundade och leder RAAS Architects, ett av Etiopiens ledande arkitektkontor. Hon vinnlägger sig om att utforma byggprojekt med hög kvalitet och att vara ledare, mentor och förebild för unga arkitekter i sitt land. 1992 var hon med och grundade ABBA Architects 2004 grundade hon RAAS Architects. I samarbetsinriktade internationella och lokala projekt använder hon traditionella och samtida metoder som är trogna miljön och användarna.

Porträtt av Rahel Shawl

Foto: Rahel Shawl

Rahel strävar efter att skapa arkitektur med design och konstruktion som meningsfull för slutanvändaren samtidigt som det har en positiv inverkan på miljön och som bidrar till en arkitektur som är mänskligt centrerad och autentisk. Med årtionden av erfarenhet, förblir hon konsekvent när hon undersöker naturliga och byggda miljöer i sitt sökande efter inspiration för att utveckla innovativa idéer. Driven av behovet av att alltid vara närvarande i allt hon gör ägnar hon sin tid åt att engagera sig med unga människor för att främja och dela kunskap om arkitektur samt att engagera sig frågor kring rättvisa och jämlikhet inom designpraktig genom hennes initiativ @abRen.

Rahel Shawl har en lång rad utmärkelser, inklusive Aga Khan Award for Architecture, 2007, som Architect of Record för Nederländernas ambassad i Addis; Association of Ethiopian Architects (AEA) Best Architecture Piece Award 2017 för hennes samarbete på Sydafrikas ambassad i Addis Abeba och Abyssinia Award for Social Engagement in the fields of Architecture and Engineering 2017. 2018 utsågs Rahel till finalist för Dorfman Award vid Royal Institute of Art i Storbritannien och nyligen har RAAS utsetts till en av de 50 bästa arkitektkontoren 2020 av DOMUS magazine.

 

English

Rahel Shawl

Studio Grant holder in Stockholm 2 September – 30 December 2022

Rahel Shawl is an architect based in Addis Ababa, Ethiopia. She is the founder and Principal of RAAS Architects and blends her industry know-how with her passion for people and identity, constantly using architecture to bring about positive impact. She is a graduate of the Addis Ababa University, EIABC and a 2017 Loeb Fellow at the Harvard University Graduate School of Design, she has been involved in the design of an impressive body of work, including Residential, Institutional, Educational, Hospitality, Health Care, Industrial, and Landscape works. Her wide range of experience results from engaging on collaborative design works with local and international colleagues, partners and clients.

Rahel seeks to use architecture to become a meaningful design and construction outcome for the end user while also having a positive impact on the environment – bringing to life an architecture that is human cantered and genuine. With decades of experience to pull from, she remains consistent and resilient as she looks to the environment – both natural and built – for inspiration to continue being adventurous with innovative ideas. She is exceptionally skilled at leading teams and believes as a leader, success is pulling out inherent talents yet to be uncovered. Driven by the need to always be present in all that she does she dedicates her time engaging with young people to promote and share knowledge of architecture; and passionately engaging in the advocacy for equity in design practices through her initiative @abRen.

Rahel Shawl has received numerous accolades, including the Aga Khan Award for Architecture in 2007 for her work as architect of record on the Royal Netherlands Embassy in Addis Ababa; the Association of Ethiopian Architects (AEA) best Architecture Piece Award in 2017 for her collaborative works on the South African Embassy in Addis Ababa; and the Abyssinia Award for Social Engagement in the fields of Architecture and Engineering in 2017. In 2018 Rahel was named finalist for the Dorfman Award at the Royal Institute of Art in the UK and recently, RAAS has been selected as one of the 50 best architecture firms 2020 by DOMUS magazine.