Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sista ansökningsdag för arbets- och långtidsstipendium inom dans och cirkus är framflyttad till 6 februari kl 14.00.

Bild på bok Collectively

Collectively, Art & Theory Publishing 2020

Publikationen utgår ifrån Collectively, ett internationellt forum med 80 deltagare om konsten att tänka, arbeta och leva tillsammans. Arrangerat av Iaspis på Konstnärsnämnden i Stockholm 24-26 maj 2019. Collectively är ett koncept framtaget av Council på uppdrag av Iaspis, curerat av Grégory Castéra. Redaktörer: Anne Klontz och Johan Pousette.

Urvalet av texter till publikationen är en polyfoni av deltagarnas olika röster, perspektiv och reflektioner. Syftet med forumet och publikationen är att utforska kollektiva sätt att arbeta konstnärligt, hur olika erfarenheter påverkar konstnärligt skapande och hur det kan bidra till utveckling inom konst, kultur och samhälle. Att verka kollektivt kan ge oss en plattform för relationer som bygger på utbyte istället för konkurrens. Texterna visar också på att samarbete kan innebära både möjligheter och utmaningar.

Med texter av: Grégory Castéra, Sebastian Dahlqvist, Ravi Govender, Laura Huertas Millán, k.ö.k, Bronwyn Lace, Georgy Mamedov, Ana Mendes, Johan Pousette, farid rakun, Frida Sandström, Werker Collective och WochenKlausur.

Titel: Collectively.
Ansvarig utgivare: Anna Söderbäck.
Redaktörer: Anne Klontz, Johan Pousette.
Författare: Grégory Castéra, Sebastian Dahlqvist, Ravi Govender, Laura Huertas Millán, k.ö.k, Bronwyn Lace, Georgy Mamedov, Ana Mendes, Johan Pousette, farid rakun, Frida Sandström, Werker Collective, WochenKlausur.
Projektsamordnare: Lena Malm.
Foto: Jean-Baptiste Béranger.
Grafisk form: BankerWessel.
Tryckeri: Italgraf Media.
ISBN: 9789198606546.
Engelska och svenska, 265pp, 170x235mm, softcover.
Publicerad av: Art and Theory Publishing i samarbete med Konstnärsnämnden/Iaspis.

För ytterligare information och pressbilder kontakta: Art and Theory Publishing,
Anna Kleberg Tham,
anna.kleberg@artandtheory.org, +46 (0) 704937025.

För övriga frågor kontakta
Lena Malm, Projektsamordnare, bild, Iaspis:
lm@iaspis.se

English

Edited by Anne Klont Johan Pousette
Text by G. Castéra, S. Dahlqvist, R. Govender, L H. Millán, k.ö.k, B. Lace, G. Mamedov, A. Mendes, J. Pousette, f. rakun, F. Sandström, Werker Collective, WochenKlausur Design.
Design by BankerWessel
2020, English, Swedish, softcove
263 pages, 17 x 24 cm
ISBN 9789198606546

This book derives from Collectively, an international forum with 80 participants on the art of thinking, working and living together held at Konstnärsnämnden – The Swedish Arts Grants Committee/Iaspis in Stockholm, 24-26 May 2019.

The concept of Collectively was developed by Council and commissioned by Iaspis, and was curated by Grégory Castéra. The texts in this publication form a polyphony of the participants’ different voices, perspectives and reflections. The intention behind the forum was to explore collective ways of doing, how collectivity affects the notion of artistic creation, and how it can contribute to development within art, culture and society. Working collectively can give us a platform for relationships that build upon exchange rather than competition. The texts also reveal that collaboration can mean both possibilities and challenges. Published in collaboration with Konstnärsnämnden – The Swedish Arts Grants Committee/Iaspis.