Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Pedro Alonso

Residensstipendiat i Stockholm 1 augusti – 27 oktober 2019

Pedro Ignacio Alonso, född 1975 i Santiago de Chile där han bor och verkar, är arkitekt med masterexamen i arkitektur från Pontificia Universidad Católica de Chile, 2000, och fil.dr.-examen i arkitektur från Association School of Architecture, Storbritannien, 2008. Alonso är Associate Professor vid Pontificia Universidad Católica de Chile; Visiting Professor vid Architectural Association; och Princeton-Mellon Fellow 2015-2016 vid Princeton University, USA.

Bland hans publikationer märks: Panel (London: Architectural Association, 2014), Acronym (Santiago: ARQ, 2016), och Space Race Archaeologies: Photography, Biographies, and Design (Berlin: DOM, 2016). Han ha publicerat artiklar i AA Files, San Rocco, Manifest och Circus, och bokkapitel för Actar (2016), MIT Press (2014) och Routledge (2013). Tillsammans med Hugo Palmarola tilldelades han Silverbjörnen som curator av Chiles paviljong – Monolith Controversies – vid 14:e Arkitekturbiennalen i Venedig 2014, och deras bok Monolith Controversies (Hatje Cantz, 2014) fick DAM:s arkitekturbokpris från Deutsches Architekturmuseum 2014.

Aktuella och kommande utställningar (curaterade tillsammans med Hugo Palmarola): Flygande beton, ArkDes, oktober 2019-februari 2020; Panels for export, LIGA Gallery, Mexico City, november 2018-januari 2019; och Världselement, Tensta Konsthall, Stockholm (projekt av Erik Stenberg), oktober 2017-januari 2018.

Under ateljévistelse på Iaspis ska jag förbereda en utställning med titeln Flygande betong, curaterad tillsammans med Hugo Palmarola (och med bidrag från José Hernández). Utställningen äger rum på ArkDes från oktober 2019 till februari 2020 och är löst baserad på vår forskning om betongelementens historia. I denna unika presentation av den allestädes närvarande byggtekniken prefabricerade betongelement beskrivs teknikens historia under 1900-talet, då det byggdes bostäder för miljontals människor, inte minst i Sverige, och innehåller prototyper i naturlig skala, historiska artefakter, affischer, filmer, en opera, målningar, reklam, teckningar, modeller och mycket mer, i en berättelse om en teknik som både innefattar förhoppningar om en bättre värld och slutet på en dröm.