Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Pedro Alonso

Residensstipendiat i Stockholm 1 augusti – 27 oktober 2019

Pedro Ignacio Alonso, född 1975 i Santiago de Chile där han bor och verkar, är arkitekt med masterexamen i arkitektur från Pontificia Universidad Católica de Chile, 2000, och fil.dr.-examen i arkitektur från Association School of Architecture, Storbritannien, 2008. Alonso är Associate Professor vid Pontificia Universidad Católica de Chile; Visiting Professor vid Architectural Association; och Princeton-Mellon Fellow 2015-2016 vid Princeton University, USA.

Foto: Pedro Alonso

Bland hans publikationer märks: Panel (London: Architectural Association, 2014), Acronym (Santiago: ARQ, 2016), och Space Race Archaeologies: Photography, Biographies, and Design (Berlin: DOM, 2016). Han ha publicerat artiklar i AA Files, San Rocco, Manifest och Circus, och bokkapitel för Actar (2016), MIT Press (2014) och Routledge (2013). Tillsammans med Hugo Palmarola tilldelades han Silverbjörnen som curator av Chiles paviljong – Monolith Controversies – vid 14:e Arkitekturbiennalen i Venedig 2014, och deras bok Monolith Controversies (Hatje Cantz, 2014) fick DAM:s arkitekturbokpris från Deutsches Architekturmuseum 2014.

Aktuella och kommande utställningar (curaterade tillsammans med Hugo Palmarola): Flygande beton, ArkDes, oktober 2019-februari 2020; Panels for export, LIGA Gallery, Mexico City, november 2018-januari 2019; och Världselement, Tensta Konsthall, Stockholm (projekt av Erik Stenberg), oktober 2017-januari 2018.

Under ateljévistelse på Iaspis ska jag förbereda en utställning med titeln Flygande betong, curaterad tillsammans med Hugo Palmarola (och med bidrag från José Hernández). Utställningen äger rum på ArkDes från oktober 2019 till februari 2020 och är löst baserad på vår forskning om betongelementens historia. I denna unika presentation av den allestädes närvarande byggtekniken prefabricerade betongelement beskrivs teknikens historia under 1900-talet, då det byggdes bostäder för miljontals människor, inte minst i Sverige, och innehåller prototyper i naturlig skala, historiska artefakter, affischer, filmer, en opera, målningar, reklam, teckningar, modeller och mycket mer, i en berättelse om en teknik som både innefattar förhoppningar om en bättre värld och slutet på en dröm.

 

English

Pedro Alonso

Studio grant holder in Stockholm 1 August – 27 October 2019

Pedro Ignacio Alonso is an Architect and Master in Architecture, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2000. Ph.D in Architecture, Architectural Association School of Architecture, United Kingdom, 2008. Alonso is Associate Professor at the Pontificia Universidad Católica de Chile, Visiting Professor at the Architectural Association, and Princeton-Mellon Fellow 2015-2016 at Princeton University.

His publications include Panel (London: Architectural Association, 2014), Acronym (Santiago: ARQ, 2016), and Space Race Archaeologies: Photography, Biographies, and Design (Berlin: DOM, 2016). He has published articles in AA Files, San Rocco, Manifest and Circus, and book chapters with Actar (2016), MIT Press (2014), and Routledge (2013). Together with Hugo Palmarola he was awarded a Silver Lion as curator of the Chile Pavilion -Monolith Controversies- at the 14th Venice Architecture Biennial 2014, and their Monolith Controversies book (Hatje Cantz, 2014) obtained the DAM Architectural Book Award from the Deutsches Architekturmuseum in 2014.

The plan for the iaspis residence consists in the preparation of an exhibition entitled Flying Panels, curated together with Hugo Palmarola (and with the collaboration of José Hernández). This will take place at the Swedish Centre for Architecture and Design (ArkDes) between October 2019 and February 2020. Largely based on our research work on the history of large-concrete panel construction, Flying Panels is a unique exhibition about the cultural history of a notorious and ubiquitous building technology: prefabricated concrete panels. It will describe the history of a technology that proliferated across the world in the 20th century, housing billions of people, not least in Sweden. It will show 1:1 prototypes, historical artefacts, posters, film, opera, paintings, advertising, drawings, models, and more, telling the story of a technology that embodies both our belief in a better modern world, and the death of that dream.

Architect and MSc in Architecture, PUC 2000. Ph.D AA, 2008. Recent and forthcoming exhibitions (curated together with Hugo Palmarola): Flying Panels, ArkDes Museum, October 2019 to February 2020; Panels for export, LIGA Gallery, Mexico City, November 2018 to January 2019; and Welfare Panels, Tensta Konsthall Gallery, Stockholm, Sweden (project by Erik Stenberg), October 2017 to January 2018.