Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Paolo Davanzo and Lisa Marr

Residensstipendiater i Göteborg, 1 mars – 31 maj 2023

Paolo Davanzo är filmskapare, pedagog och en av grundarna till Echo Park Film Center (EPFC) i Los Angeles, USA. Han är född i Italien. Fadern var italiensk och modern från Kanada. Familjen flyttade till Nordamerika när han var barn. Båda föräldrarna var aktiva i kampen för social rättvisa och dog när han var mycket ung. Deras bortgång gav impulsen till öppnandet av EPFC 2001. Han är övertygad om att film kan förändra världen och göra den mer kärleksfull och harmonisk.

Lisa Marr är en prisbelönt filmskapare, musiker och författare som i sitt arbete utgår ifrån lokalt samarbete och offentlig samverkan, i en hyllning till det fantastiska i vardagen och allas inneboende kreativitet. Lisa är ursprungligen från Vancouver i Kanada, men har bott i Los Angeles i 25 år, där hon jobbat som konsthanterare och curator och ansvarat för filmprogram och lett workshoppar på museer och utställningslokaler runtom i staden. Hon ingår i Echo Park Film Center sedan 2001 och arbetar idag internationellt som del av EPFC-kollektivet, där hon med analoga verktyg och tekniker kopplar samman människor och deras berättelser med den rörliga bildens magi.

Porträtt Paolo Davanzo och Lisa Marr

Paolo Davanzo och Lisa Marr. Foto: Naomi Uman

Tillsammans har Paolo Davanzo och Lisa Marr de senaste 20 åren genom det icke-vinstdrivande lokala mediakonstcentret Echo Park Film Center visat experimentell film för tiotusentals människor i alla åldrar. Centrets fokus är på utbildning och resurser kring analog film. Förutom arbetet i hemstäderna Los Angeles och Vancouver reser Lisa och Paolo över hela världen och presenterar handgjord film och musik för lokala grupper.

Wild Places är en inbjudan till göteborgarna att uppleva och bejaka stadslandskapet som hemvist för en mångfald levande varelser som finns där liksom gömda i öppen dager. Med Konstepidemin som bas i tre månader våren 2023 kommer Paolo Davanzo och Lisa Marr att leda en serie kostnadsfria offentliga aktiviteter riktade till alla åldersgrupper, bland annat kartläggningssamarbeten, drömteckningar som skapas tillsammans med vatten och solsken, djuplyssnande ljudpromenader, föregångare till filmen som väcker förundran och bildinsamlingar med kameror som tillverkats av återanvänt skräp och vars foton framkallas med alkemiska avkok av lokala frukter, blommor och gräs. De undersöker möjligheterna för ett småskaligt hållbart miljöperspektiv, utforskar den känsliga balansen mellan inhemska och invasiva arter och hyllar kraften i medborgaraktivism och kollektivt konstskapande. Resultaten presenteras på olika platser i staden med hjälp av en trampdriven cykelbiograf.

https://sellyourtvandcometothecinema.org/

English

Paolo Davanzo and Lisa Marr

Artist in Residence, Göteborg, 1 March – 31 May 2023

Paolo Davanzo is a filmmaker, educator and co-founder of the Echo Park Film Center in Los Angeles, California. He was born in Italy to an Italian father and a Canadian mother and then emigrated to North America as a child. His parents were both social justice activists who died very early in his life and their passing became the impetus for opening EPFC in 2001. He believes in the power of cinema to create change, love and harmony in the world.

Lisa Marr is an award-winning filmmaker, musician and writer whose work is grounded in community collaboration and public exchange, celebrating the extraordinary in the everyday and the inherent creativity in everybody. Originally from Vancouver, Canada, Lisa spent 25 years in Los Angeles, California where she worked as an art preparator, exhibition curator, cinema programmer, and workshop facilitator at museums and media arts spaces around the city. A member of the Echo Park Film Center since 2001 and now working internationally as part of the EPFC Collective, Lisa utilizes analog tools, techniques and technologies to connect people and their stories with the magic of the moving image.

Duo Bio

Paolo Davanzo and Lisa Marr’s work is a catalyst for creative collaboration and positive social change. For the past twenty years, they have facilitated experimental cinematic programming for tens of thousands of people of all ages via the Echo Park Film Center, a non-profit neighborhood media arts center with a focus on analog film education and resources. In addition to their work at their home bases in Los Angeles and Vancouver, Lisa and Paolo travel the world, sharing handmade movies and music with local communities. https://sellyourtvandcometothecinema.org/

Wild Places invites the people of Göteborg to experience and embrace the urban landscape as home to a multitude of living things “hiding in plain sight”. Based at Konstepidemin, Göteborg over a three-month period in the spring of 2023, analog eco-artists Lisa Marr and Paolo Davanzo will facilitate a series of free, all-ages public activities including collaborative mapping, dream drawings created in collaboration with water and sunshine, deep listening sound walks, pre-cinema devices of wonder, and image gathering with cameras created from recycled “trash” and developed with alchemical compounds comprised of local fruit, flowers and grasses. The results–considering the possibilities of small-scale environmental sustainability, exploring the delicate balance between indigenous and invasive species, and celebrating the power of citizen activism and collaborative art-making– will be presented at sites around the city via a pedal-powered bicycle cinema.

Paolo Davanzo studied at the University of California San Diego, Humboldt State University, and l’Universitá di Padova with a concentration on political science, international relations, and cinema. He is the Founder and Executive Director of Echo Park Film Center, Los Angeles. Some of Paolo’s notable exhibitions, fellowships and residencies include: CEC Arts Link Fellow, Bukhara, Uzbekistan (2021), Artist Fieldhouse Residency, Vancouver, Canada (2019), Punto de Vista Film Festival, Pamplona, Spain (2018), California Community Foundation Fellow, Los Angeles, USA (2017), City of Los Angeles COLA Award Fellow, Los Angeles, USA (2016), Earth Wind & Fire, Matrushka Construction, Los Angeles, USA (2015).

Lisa Marr studied at the University of British Columbia, earning a BFA in Creative Writing. She is a Director of Echo Park Film Center, Los Angeles, and the Founder of EPFC North, Vancouver, Canada. Recent notable screenings, exhibitions, residencies, and fellowships include Engauge Film Festival, Seattle, USA (2022), Antimatter Film Festival, Victoria, Canada (2022), CEC Arts Link Fellow, Bukhara, Uzbekistan (2021), Takeover, Human Resources, Los Angeles, USA (2019), Ivana Kupala, Museum of Tripolian Culture, Legedzine, Ukraine (2015), TED-X UCLA, Los Angeles USA (2014), California Community Foundation Fellow, Los Angeles, USA (2014).