Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Oona Nelson

Online residens 4 augusti – 31 oktober 2020

Oona Nelson. Född 1961 i San Francisco, USA. Bor och arbetar i San Francisco Bay Area.

Jag bor och arbetar i San Francisco Bay Area. Mina föräldrar är konstnärer och jag växte upp omgiven av kreativa människor. En beprövad väg har funnits för mig redan från barnsben. Jag har en kandidatexamen i film från San Francisco Art Institute och en masterexamen i Time Arts från School of Art Institute of Chicago. Jag har medverkat i ett drygt 50-tal grupp- och separatutställningar. Förra året deltog jag i utställningar i San Francisco, Los Angeles och Delft. För tillfället arbetar jag med att producera en mängd verk för en större utställning eller utställningsserie.

Foto: Oona Nelson

Collage/målningar, fotografi och interaktiva gester

Sedan 2014 har mitt konstnärskap rört sig kring att undersöka och kritisera olika sidor av konsumtion, överflöd och förruttnelse. I min verksamhet blandar jag influenser från konsthistorien och samtida bekvämlighets- och överflödskult med motsvarande miljöhot och förvrängda värdesystem. Jag försöker balansera det groteska mot det vackra.

Jag arbetar ofta med fotografi och Photoshop. Slutresultatet är originella fotobaserade montage (collagemålningar) eller digitalutskrifter. Jag arrangerar dessutom performativa sammankomster. Interaktiva gester med champagnetorn, brinnande drinkar, praktpjäser av levande insekter, matkandelabrar o s v. Jag släpar alltid runt på grejer och ber om tjänster. Jag ägnar massor med tid åt att leta rekvisita, reka platser, bära matkassar, bygga intrikat scenografi, bränna målningar, arbeta med ruttnande mat, sy dräkter, fotografera hundar, blanda litervis med låtsasblod, samarbeta med vänner och städa upp enorma kökkenmöddingar. Jag har oftast heltidsjobb, så det är en otrolig lyx för mig att arbeta med konst oavbrutet tack vare Iaspis-stipendiet, i kontakt med andra kreativa personer.

oonanelson.com

 

English

Oona Nelson

Online residence 4 August – 31 October 2020

Oona Nelson. Born 1961 in San Francisco, California, USA. Lives and works in San Francisco Bay Area.

I live and work in the San Francisco Bay Area. My parents are artists and I grew up around creative people. A well worn path was laid out for me early on. I have a Bachelors Degree in Film from the San Francisco Art Institute, and a Masters Degree in Time Arts from The School of the Art Institute of Chicago. I have been in some 50 plus group and solo shows. Last year I was included in shows in San Francisco, Los Angles, and Delft, The Netherlands. I am currently working on building up a larger body of work for a larger exhibition or series of
exhibitions.

Collage/Paintings, Photography, & Interactive Gestures

Since 2014, my practice has focused on exploring and critiquing aspects of consumption, abundance, and decay. Within my work, I blend the influence of art history, the contemporary cult of convenience and abundance, along with the corresponding environmental threats and distorted value systems. I am trying to balance the grotesque and the beautiful. I often work with photography and Photoshop. The end result being original photographic-based assemblages
(collage paintings) or digital prints. I also host gatherings that are performative in nature. Interactive gestures with champagne towers, drinks on fire, live insect centerpieces, food chandeliers, etc. I am constantly dragging stuff around and asking for favors. I spend a lot of time searching for props, scouting locations, lugging grocery bags, building elaborate sets, burning paintings, working with rotting food, sewing costumes, photographing dogs, mixing gallons of fake blood, collaborating with friends, and cleaning up huge messes. I am usually working a full time job so it is an incredible luxury for me to make art through the Iaspis residency uninterrupted, and connected to other creative people.

oonanelson.com