Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Oona Nelson

Residensstipendiat i Stockholm 1 september – 19 november

Oona Nelson är konstnär baserad i San Francisco Bay Area, USA. Hennes föräldrar är konstnärer och hon växte upp omgiven av kreativa människor. En beprövad väg har funnits för henne redan från barnsben. Hon har en kandidatexamen i film från San Francisco Art Institute och en masterexamen i Time Arts från School of Art Institute of Chicago. Hon har medverkat i ett drygt 50-tal grupp- och separatutställningar. Förra året deltog Oona i utställningar i San Francisco, Los Angeles och Delft. För tillfället arbetar hon med att producera en mängd verk för en större utställning eller utställningsserie.

Foto: Oona Nelson

Sedan 2014 har Oonas konstnärskap rört sig kring att undersöka och kritisera olika sidor av konsumtion, överflöd och förruttnelse. I sin verksamhet blandar hon influenser från konsthistorien och samtida bekvämlighets- och överflödskulter med motsvarande miljöhot och förvrängda värdesystem. Hon försöker balansera det groteska mot det vackra.

Hon arbetar ofta med fotografi och Photoshop. Slutresultatet är originella fotobaserade montage (collagemålningar) eller digitalutskrifter. Hon arrangerar dessutom performativa sammankomster. Interaktiva gester med champagnetorn, brinnande drinkar, praktpjäser av levande insekter, matkandelabrar o s v. Hon släpar alltid runt på grejer och ber om tjänster. Hon ägnar massor med tid åt att leta rekvisita, reka platser, bära matkassar, bygga intrikat scenografi, bränna målningar, arbeta med ruttnande mat, sy dräkter, fotografera hundar, blanda litervis med låtsasblod, samarbeta med vänner och städa upp enorma kökkenmöddingar.

oonanelson.com

 

English

Oona Nelson

Studio Grant holder in Stockholm 2 September 2021 – 19 November 2022

Oona Nelson is an artist who lives and works in San Francisco Bay Area, Calefornia, USA. Her parents are artists and I grew up around creative people so a well worn path was laid out for her early on. She has a Bachelors Degree in Film from the San Francisco Art Institute, and a Masters Degree in Time Arts from The School of the Art Institute of Chicago. She has been in some 50 plus group and solo shows. Last year  she was included in shows in San Francisco, Los Angles, and Delft, The Netherlands and currently working on building up a larger body of work for a larger exhibition or series of exhibitions.

Since 2014, her practice has focused on exploring and critiquing aspects of consumption, abundance, and decay. Within her work, she blends the influence of art history, the contemporary cult of convenience and abundance, along with the corresponding environmental threats and distorted value systems. She’s trying to balance the grotesque and the beautiful. She often work with photography and Photoshop and the end result being original photographic-based assemblages (collage paintings) or digital prints. She also host gatherings that are performative in nature: interactive gestures with champagne towers, drinks on fire, live insect centerpieces, food chandeliers, etc. She’s constantly dragging stuff around and asking for favors and spending a lot of time searching for props, scouting locations, lugging grocery bags, building elaborate sets, burning paintings, working with rotting food, sewing costumes, photographing dogs, mixing gallons of fake blood, collaborating with friends, and cleaning up huge messes.

oonanelson.com