Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Mike S Redmond & Faye Coral Johnson (MSR FCJ)

Residensstipendiater i Stockholm 21 november 2022 – 26 februari 2023

Mike S Redmond och Faye Coral Johnson (MSR FCJ) är en konstnärsduo baserad i Storbritannien som har samarbetat sedan 2006. De tar avstånd från den traditionella inställningen till konst och arbetar istället i en intuitiv och experimentell praktik där testar olika idéer om skapandet. De producerar storskaliga serieteckningsinspirerade verk där det abstrakta är figurativt, det flyktiga en skatt, berättelserna tvetydiga och sammanhanget dunkelt. Omarbetade, successivt framväxande och muterande scener framträder i en måleri- och teckningsprocess som går fram och tillbaka och uppvisar vissa likheter med överlappande klotter i en skissbok. Som ett resultat av detta samarbete, som ligger någonstans mellan kaos och en harmonisk kombination av visuella idéer, uppstår en fullständig sammansmältning, ett tredje betraktelsesätt, en medelväg, som är lika oförutsedd som förvånansvärt personlig.

Mike S Redmond & Faye Coral Johnson (MSR FCJ)

Under tiden på IASPIS avser MSR FCJ att utveckla nya storskaliga målningar till sin serie ”Waste City”, där konstnärerna bearbetar metaforiska och fysiska teman relaterade till det efemära, skräp och sophögar. Den stora ateljén gör det möjligt för duon att måla på flera olika delar samtidigt och utvidga experimenten med sina ”Frankenstein-arbeten” för att skapa stora kompositioner. De fortsätter att utforska de övergående och oförutsägbara faserna av praktiken och är nyfikna på att se hur serien utvecklas inom denna nya miljö. Under processens gång kommer de att observera hur arbetena fungerar i tillfälliga stadier av förvandling och värdera vikten av processen inom detta reaktiva målerisamarbete.

Mike har studerat vid Royal College of Art i London och Faye vid Manchester School of Art. De har tilldelats första och andra pris i V&A Illustration Awards (2011/12) och har publicerat och ställt ut arbeten i Storbritannien, USA och Europa. Aktuella publikationer: Bubbling Pitch, FPCF Editions, FR (2020); Dreaming About Worms Again, Very Bon, UK (2021); The Green Stranger, Café Royal Books, UK (2021). Separatutställningar i urval: Bum Steer Heap, V1 Gallery, Köpenhamn (2018); Bubbling Pitch, HOME Mcr, UK (2020); Cartoon Moon, Andys Gallery, Stockholm (2021). De har tilldelats ateljéstipendier vid Hospitalfield, Skottland (2019), Piece of Pen, Frankrike (2017) och Bibliothek Andreas Züst, Schweiz (2017).

English

Mike S Redmond & Faye Coral Johnson (MSR FCJ)

Residents in Stockholm 21 November 2022 – 26 February 2023

Mike S Redmond and Faye Coral Johnson (MSR FCJ) are a collaborative artist duo based in the UK, who have been working together since 2006. Rejecting traditional attitudes towards art, they consciously push ideas of making through an intuitive and experimental approach. Comics are large scale, abstract is figurative, ephemeral is treasure, narrative is ambiguous and context is obscured. Reworked and built up over time, mutating scenes reveal themselves through their back and forth painting and drawing process, forming like piles of doodles in a sketchbook. Through this collaborative exchange, somewhere between the chaos and the harmony of melding visual ideas, there is a complete merging, a third view, a middle ground, that is unforeseen and mind-bogglingly personal.

During their time at IASPIS, MSR FCJ will work on new large-scale paintings for their “Waste City” series. The series chews on metaphorical and physical themes of the ephemeral, rubbish and trash heaps. The large studio space will enable them to paint  on multiple pieces at a time and to experiment further with the “Frankensteining” of pieces to create larger compositions. They will continue to explore the transitional and unpredictable stages of their work and are eager to see how the series evolves within the change in environment. Among fleeting stages of making, they will take time to observe the pieces in temporary moments of mutation, valuing the importance of process within this reactive painting collaboration.

Mike studied at the Royal College of Art in London and Faye at the Manchester School of Art. Between them they have won 1st and 2nd prizes for the V&A Illustration Awards (2011/12). They have published and exhibited work in the UK, US and Europe. Recent publications: Bubbling Pitch, FPCF Editions, FR (2020); Dreaming About Worms Again, Very Bon, UK (2021); The Green Stranger, Café Royal Books, UK (2021). Recent solo shows: Bum Steer Heap, V1 Gallery, Copenhagen (2018); Bubbling Pitch, HOME Mcr, UK (2020); Cartoon Moon, Andy’s Gallery, Stockholm (2021). They have been awarded artist residencies at Hospitalfield, Scotland (2019), Piece of Pen, France (2017), Bibliothek Andreas Züst, Switzerland (2017).