Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Mikaela Steby Stenfalk

Residensstipendiat i Stockholm 25 maj – 12 juni 2020 (Stipendiat Helsinki Design Residency *)

Genom skulpturala verk, arkitektoniska rum, utställningar, texter och filmer reflekterar Mikaela Steby Stenfalk kring reproduktion och arkivprocesser i Internetåldern, liksom vårt växande förhållande till digitala landskap och banden till det offentliga livet. I Mikaelas förslag till projekt inom Helsinki Design Residency och dess tema ”Intelligences” ser hon på YouTube som ett arkiv med praktisk kunskap där immateriellt kulturarv samlas in och visas. Hon kommer att använda residenstiden för att lyfta fram samtida amatördesign; YouTube-tutorials. Målet är att definiera och analysera dessa instruktioner som en designpraktik och reflektera över den roll detta format och kollektiv intelligens spelar inom design.

Foto: Mikaela Steby Stenfalk

Mikaela har en examen i arkitektur från KTH Kungliga Tekniska Högskolan och från Man & Communication, Design Academy Eindhoven och rör sig flytande mellan områdena arkitektur, design och konst. 2017 anslöt hon sig till ArkDes som curator för samtida arkitektur och design, där hon arbetade med konceptualisering och förverkligande av museets nya galleriutrymme Boxen, samt organiserade dess invigningsutställning Modellarkivet. Visningar av hennes konstnärliga verk inkluderar Ung Svensk Form (2019), Venice Art Biennale (2019), Dutch Design Week (2018), Waag Society i Amsterdam (2019), Copy Collection i Galleri Gerlesborg (2020).

*) På grund av Covid 19-situationen genomförs Helsingfors Design Residency sin första period som ett online-baserat residens. Under denna period har Iaspis därför erbjudit Mikaela Steby Stenfalk en plats inom det reguljära residensprogrammet i Stockholm.

 

English

Mikaela Steby Stenfalk

Studio grant holder in Stockholm 25 May – 12 June 2020 (Grant holder for Helsinki Design Residency*)

Through sculptural pieces, architectural spaces, exhibitions, texts and films, Mikaela Steby Stenfalk reflects upon reproduction and archival processes in the age of the internet, as well as our growing relationship to digital landscapes and the ties to public life. In Mikaela’s proposal for a project within Helsinki Design Residency and its theme “Intelligences” she is looking at YouTube as an archive of practical knowledge where immaterial cultural heritage is being collected and displayed. She will use the residency to highlight a contemporary amateur design; YouTube tutorials. The aim is to define and analyse tutorials as a design practice and reflect on the role this format and collective intelligence plays within design.

Mikaela holds a double-diploma in Architecture from KTH Royal Institute of Technology (SE) and Man & Communication from Design Academy Eindhoven (NL) and moves fluidly between the fields of architecture, design and art. In 2017, she joined ArkDes as Curator for Contemporary Architecture and Design, where she worked on the conceptualisation and realisation of the museum’s new gallery space Boxen, as well as curated its inaugurating show Modellarkivet. Displays of her artistic work includes Ung Svensk Form (2019), Venice Art Biennale (2019), Dutch Design Week (2018), Waag Society in Amsterdam (2019), Copy Collection in Galleri Gerlesborg (2020).

*) Due to the Covid 19 situation Helsinki Design Residency is in its first period set as a online based residency. In this period Iaspis is therefore hosting Mikaela Steby Stenfalk withinh the Stockholm based residency programme.