Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Michael Leung

Residensstipendiat i Stockholm 1 mars – 27 maj 2023

Michael Leung är konstnär, forskare och gästföreläsare, baserad i Hongkong. Han är född i London men flyttade till Hongkong för 13 år sedan för att ta en magisterexamen i formgivning på Hong Kong Polytechnic University (PolyU). Hans projekt spänner från kollektiva jordbruksarbeten som The HK FARMers’ Almanac 2014-2015 till Pangkerchief, en samling av föremål som tillverkats av tygmarknaden Pang Jai i Sham Shui Po. Hans praktik sker i vardagen, där den påverkas av välkomnande möten och hämtar inspiration ur olika autonoma rum som han ibland delar med sina studenter i fanzinliknande publikationer och i(nom ramarna för) olika sociala rörelser. Hans kollektiva verk har visats på arkitekturbiennalen i Venedig (2012), i Aarey Forest i Mumbai (2018) och på Art and Culture Outreach i Hongkong (2018).

porträtt Michael Leung

Michael_Leung. Foto: Luke Casey

Michael är gästföreläsare på Hong Kong Baptist University och PolyU, där han assisterar i sociala praktiker (magisternivå) och social formgivning (kandidatnivå). För tillfället slutför han sin doktorsexamen på School of Creative Media, City University of Hong Kong. Fokus för Michaels forskning är på självständiga jordbrukssamhällen och globalt motstånd mot markstöld. I solidaritet med bybor som av olika hegemoniska krafter tvingats bort från sin mark forskar han lokalt i Hongkong om de koloniala spåren och ”icke-inhemska” kopplingarna i Nya territorierna.

2014 började Michael skriva skönlitteratur som han egenutgav och läste offentligt. Han medarbetar regelbundet i Fong Fo, ett konstnärsfanzin som kommer ut den 21:a varje månad i Guangzhou. Michaels fältanteckningar har publicerats i den tvåspråkiga boken Collective Notes (2020) och i Reorienting Hong Kong’s Resistance: Leftism, Decoloniality, and Internationalism (Palgrave Macmillan, 2022).

www.studioleung.com

English

Michael Leung

Artist in Residence, Stockholm, 1 March – 27 May 2023

Michael Leung is an artist/designer, researcher and visiting lecturer based in Hong Kong. He was born in London and moved to Hong Kong thirteen years ago to complete a Masters in Design at The Hong Kong Polytechnic University (PolyU). His projects range from collective agriculture projects such as The HK FARMers’ Almanac 2014-2015 to Pangkerchief, a collection of objects produced by Pang Jai fabric market in Sham Shui Po. His practice is situated in everyday life, affected by convivial encounters, and inspired by different autonomous spaces—some of which he shares with students, in zines and with(in) different social movements. His collective work has been shown in the 2012 Venice Architecture Biennale, Aarey forest in Mumbai (2018) and Art and Culture Outreach in Hong Kong (2022).

Michael is a visiting lecturer at Hong Kong Baptist University and PolyU where he facilitates social practice (MA) and social design (BA). He is currently finishing his PhD at the School of Creative Media, City University of Hong Kong. Michael’s research focuses on emancipatory farming communities and global land struggles/resistances. Locally, he researches the colonial residue and “non-indigenous” entanglements in the New Territories through his solidarity with dispossessed villagers by different hegemonic forces.

In 2014 Michael started writing fiction, self-publishing and reading them in public space. He contributes monthly to Fong Fo, an artist zine printed on the 21st of each month in Guangzhou. Michael’s field notes have been published in a bilingual book entitled Collective Notes (2020) and in Reorienting Hong Kong’s Resistance: Leftism, Decoloniality, and Internationalism (Palgrave Macmillan, 2022).

www.studioleung.com