Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sista ansökningsdag för arbets- och långtidsstipendium inom dans och cirkus är framflyttad till 6 februari kl 14.00.

Mark Mushiba

Residensstipendiat i Göteborg augusti – oktober 2021

Mark Mushiva. Född 1987 i Lubango, Angola. Bosatt och arbetar i Windhoek, Namibia och Berlin, Tyskland.

Mark Mushiva är en multidisciplinär konstnär vars verk i allmänhet faller under den konstruerade genren afro-anarcho kryptomarxism, där den konceptuella idén att afrikansk tillägnelse av datorteknik ger en unik möjlighet att störa den statligt sponsrade kapitalismen som ett status quo.

Foto: Mark Mushiba

Född i ett sovjetiskt krigsläger i Lubango, Angola under den namibiska befrielsekampen och professionellt utbildad till datavetare, kombinerar Mushiva Hip Hop och teknologi för att få tillgång till accelerationsvisioner om en delvis kapitalistisk, delvis socialistisk värld som drivs av tekniska framsteg och ingenjörskonst. En tredjedel av den prisbelönta hiphop-poesigruppen Black Vulcanite, Marks arbete innehåller också nya teknologier för att förbättra de kände upplevelserna hos människor i lekfulla offentliga sammanhang. Under sin vistelse planerar Mark att skapa flera artefakter som exemplifierar konceptet med en teknisk utopi formad och informerad av afrikanens erfarenhet. Mark kommer också att utveckla och visa upp en musikfilm och EP inspirerad av samma teman.

Mark har en bakgrund inom människa-dator-interaktion och tog en doktorsexamen i datavetenskap från University of Trento, Italien. Hans doktorsavhandling handlade om att designa prosociala spel för icke-familjer intergenerationell interaktion i städer.

Utbildning:
Trainee vid School of Machines, Making & Make-Believe, Physical Computing, microelectronics, Berlin, Tyskland, 2019.
Trainee på Trust in Play: European School of Urban Game Design, Aten, Grekland (2019).
Ph.D. in Computer Science – Human Computer Interaction, Thesis: Low-threshold encounters for intergenerational games.
Master of Information Technology – Namibia University of Science & Technology (NUST), Namibia + Aalto University, Finland).

markmushiva.com

Senaste utställning:
The Hip Hop power glove

 

English

Mark Mushiba

Studio grant holder in Göteborg August – October 2021

Mark Mushiba. Born 1987 in Lubango, Angola. Lives and works in Windhoek, Namibia. Berlin, Germany.

Mark Mushiva is a multidisciplinary artist whose work generally falls under the constructed genre of Afro-anarcho crypto Marxism, the conceptual idea that African appropriation of computer technology provides a unique opportunity to disrupt state-sponsored capitalism as a status quo. Born in a soviet supported war camp in Lubango, Angola during The Namibian liberation struggle and professionally trained as a computer scientist, the artist fuses Hip Hop and technology to access accelerationist visions of what a part capitalist, part socialist world driven by technological progress and engineering speed would look and sound like. One third of the award-winning Hip Hop poetry group Black Vulcanite, Mark’s work also incorporates novel technologies to enhance the felt experiences of people in playful public contexts. During his residency, Mark plans to create several artefacts that exemplify the concept of a technological utopia shaped and informed by the African’s experience. Mark will also develop and showcase a music film and EP inspired by the same themes.

Mark has a background in human-computer interaction and earned a PhD in Computer Science from the University of Trento, Italy. His PhD thesis was on designing prosocial games for non-familial intergenerational interaction in cities.

Education:
Trainee at School of Machines, Making & Make-Believe, Physical Computing, microelectronics, Berlin, Germany, 2019
Trainee at Trust in Play: European School of Urban Game Design, Athens, Greece (2019)
Ph.D. in Computer Science – Human Computer Interaction, Thesis: Low-threshold encounters for intergenerational games
Master of Information Technology – Namibia University of Science & Technology (NUST), Namibia + Aalto University, Finland).

markmushiva.com

Latest exhibitions:
The Hip Hop power glove