Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Mari Raudsepp

Residensstipendiat i Stockholm, 9 juni – 31 augusti 2023

Mari Raudsepp arbetar som dansare, koreograf och danspedagog och är utbildad vid Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm (2016) Mari har varit aktiv inom streetdansfältet och battle/klubbscenen sedan 2008 och rör sig aktivt genom olika roller/kontext i sitt konstnärliga arbete.

dans stipendiat Mari Raudsepp

Foto: David West

Mari Raudsepp

Sedan 2014 är hon medlem i danskollektivet ”De La Vibe” och praktiserar och tävlar/undervisar framförallt i dansstilen House både internationellt och i Sverige. Viktig del av hennes konstnärliga verksamhet är att hon reser och deltar på olika events/battles inom streetdansfältet runt om i världen. Mari arbetar framförallt med improvisation/freestyle i sitt arbete och praktik, specifik inom housedansfältet. Hon är intresserad av hur sociala danser kan ta sig uttryck i en scenisk/koreografisk kontext.

Sedan 2019 har hon arbetat med danskollektivet “Rosales” med koreografen Paloma Madrid. Rosales är en multidisciplinär koreografisk plattform för studier om kroppen, konstnärliga läkande processer och scenkonsten. Just nu arbetar ”Rosales” med föreställningen ”En koreografisk intervention”. “En koreografisk intervention” arbetar med hållbar odling och utforskar samspelet mellan människor och natur.

Mari Raudsepp arbetar just nu med sitt projekt och verk “Groove”. Projektet “Groove” utgår från housedansen och gqomdansens tradition och utforskar stilarnas groove och anda. Syftet med projektet ”Groove” är konstnärliga utbyten och ge möjlighet till nytt konstnärligt skapande inom scenkonsten. Syftet är att tillsammans med dansare/samarbetspartners från Sydafrika lyfta housedansen och gqomdansen och skapa möten/utbyten. “Groove” arbetar med repetitioner, rumsförflyttningar och olika fysiska kvalitéer. Alla dessa koncept är hämtade ur housedansens/gqomdansens ursprungliga uttryck och form.  ”Groove” handlar om att vara sig själv och tillåta sig connecta med musiken, jaget och kollektivet på djupt sätt.

Under hennes residensperiod i IASPIS kommer Mari bjuda hit dansare från Sydafrika på ett kulturutbyte och fortsätta arbetet med ”Groove”.