Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Mari Raudsepp

Residensstipendiat i Stockholm 9 juni – 31 augusti 2023

Mari Raudsepp arbetar som dansare, koreograf och danspedagog och är utbildad vid Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm (2016) Mari har varit aktiv inom streetdansfältet och battle/klubbscenen sedan 2008 och rör sig aktivt genom olika roller/kontext i sitt konstnärliga arbete.

Foto: David West.

Mari Raudsepp

Sedan 2014 är hon medlem i danskollektivet ”De La Vibe” och praktiserar och tävlar/undervisar framförallt i dansstilen House både internationellt och i Sverige. Viktig del av hennes konstnärliga verksamhet är att hon reser och deltar på olika events/battles inom streetdansfältet runt om i världen. Mari arbetar framförallt med improvisation/freestyle i sitt arbete och praktik, specifik inom housedansfältet. Hon är intresserad av hur sociala danser kan ta sig uttryck i en scenisk/koreografisk kontext.

Sedan 2019 har hon arbetat med danskollektivet “Rosales” med koreografen Paloma Madrid. Rosales är en multidisciplinär koreografisk plattform för studier om kroppen, konstnärliga läkande processer och scenkonsten. Just nu arbetar ”Rosales” med föreställningen ”En koreografisk intervention”. “En koreografisk intervention” arbetar med hållbar odling och utforskar samspelet mellan människor och natur.

Mari Raudsepp arbetar just nu med sitt projekt och verk “Groove”. Projektet “Groove” utgår från housedansen och gqomdansens tradition och utforskar stilarnas groove och anda. Syftet med projektet ”Groove” är konstnärliga utbyten och ge möjlighet till nytt konstnärligt skapande inom scenkonsten. Syftet är att tillsammans med dansare/samarbetspartners från Sydafrika lyfta housedansen och gqomdansen och skapa möten/utbyten. “Groove” arbetar med repetitioner, rumsförflyttningar och olika fysiska kvalitéer. Alla dessa koncept är hämtade ur housedansens/gqomdansens ursprungliga uttryck och form.  ”Groove” handlar om att vara sig själv och tillåta sig connecta med musiken, jaget och kollektivet på djupt sätt.

Under hennes residensperiod i IASPIS kommer Mari bjuda hit dansare från Sydafrika på ett kulturutbyte och fortsätta arbetet med ”Groove”.

English

Mari Raudsepp

Artist in Residence, Stockholm, 9 June – 31 August 2023

Mari Raudsepp works as a dancer, choreographer and dance teacher. She graduated from the School of Dance and Circus in Stockholm ﴾2016﴿ and Åsa folkhögskola in Sköldinge (2008).

She has been active in the street dance culture/field and battle/club scene since 2008 and she is actively involved in different contexts and roles in her artistic work. Mari works mainly with improvisation/freestyle and she is interested in how social dances can be expressed in a stage/choreographic context.

Since 2014, she has been a member of the dance collective ”De La Vibe” and practices/competes and teaches primarily in house dance both internationally and in Sweden. An important part of her artistic work is traveling and participating in various streetdance events/battles around the world.

For the past years she has been working with the dance collective “Rosales” with the choreographer Paloma Madrid. Rosales is a multidisciplinary choreographic platform for studies of the body, artistic healing processes and performing arts. Their recent production is called “En koreografisk intervention”. “En koreografisk intervention” works with sustainable cultivation and explores the relationship between humans and nature.

Mari Raudsepp is currently working on her project/performance ”Groove”. The project ”Groove” is based on traditions from house dance and gqom dance and explores the groove of the dance forms and the spirit of the styles. The aim is together with dancers/collaboration partners from South Africa uplift/raise house dance and gqom dance and create meetings and exchanges.

The aim with the project is an exchange of skills of dancers in the performing arts and to generate new oppertunities for artistic creation within performing arts. ”Groove” works with repetitions, space and different physical qualities. All these concepts are taken from the original expression and form of house dance/gqom dance.  ”Groove” is about being yourself and allowing yourself to connect with the music, yourself and the collective in a deep way.

During her residency at IASPIS, Mari will invite dancers from South Africa on a culture exchange and continue work on her project ”Groove”.