Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Manuela Eichner

Residensstipendiat i Malmö december 2019 – februari 2020

Manuela Eichner är en mångfacetterad bildkonstnär som bor och verkar i São Paulo och Berlin. Hennes praktik sträcker sig över video, performance, kollaborativa arbetsseminarier, illustrationer, installationer och mycket mer.

På dessa olika fronter utgår Manuela ofta från massmediebilder och använder sig systematiskt av kollagets principer och uppbrytningar genom att kasta om rumsliga, kontextuella och semantiska enheter ur bilder från olika källor. Manuela har deltagit i program världen över, inklusive Rumos Itaú Cultural i São Paulo (BR), Utropic i Poznań (PL), ZK/U i Berlin (DE), AnnexB i New York (USA) och Fikra Graphic Design-biennalen i Sharjah (UAE).

English

Manuela Eichner

Studio grantholder in Malmö December 2019 – February 2020 

Manuela Eichner is a multifaceted visual artist living and working between São Paulo and Berlin. Her practice ranges from videos to performances, collaborative workshops, illustrations, installations and more.

On these different fronts, Manuela often departs from mass-media images found in magazines and systematically resorts to the principles of collage and rupture by shuffling the spatial, contextual and semantic units of images from various sources. Manuela has participated in a variety of programmes worldwide such as Rumos Itaú Cultural in São Paulo (BR), Utropic in Poznań (PL), ZK/U in Berlin (DE), AnnexB in New York (USA) and Fikra Graphic Design Biennial in Sharjah (UAE).