Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sista ansökningsdag för arbets- och långtidsstipendium inom dans och cirkus är framflyttad till 6 februari kl 14.00.

Malin Elgán

Residensstipendiat på Internationella dansprogrammet i Stockholm 1 december 2021 – 28 februari 2022

Malin Elgán är koreograf och konstnär, baserad i Stockholm och internationellt verksam. Elgán intresserar sig för konsten bortom det genrespecifika och opererar genom en expanderad koreografisk praktik – via diverse uttryck, format och media. Hon låter inte dansen begränsas till vissa rörelser och platser utan tar den ur sina gängse sammanhang för att möjliggöra nya betydelser.

Barnformen, Foto: Ulf Lundin

Hennes verk har presenterats på scener som MDT, Dansens Hus och Kulturhuset i Stockholm och likaså i konstsammanhang såsom på Moderna Museet, Nationalmuseum och Bonniers Konsthall i Stockholm samt på Göteborgs konsthall, Nasjonalmuseet och Kunstnernes Hus i Oslo, Poppositions i Bryssel, Ausland i Berlin och Museum of Contemporary Art i Zagreb.

Under 2021 var Elgán aktuell med föreställningen Barnformen (MDT, Haninge kulturhus och Hallen i Farsta, Sthlm), där rörelser har skiftat plats från vuxna dansare till barn. Verket är en förlängning av tidigare koncept från Formen sa: gör (MDT och Moderna Museet, Sthlm samt Göteborgs konsthall och Atalante, Gbg, 2007) som växlade mellan diverse former, kroppar och gestik hämtade ur naturdokumentärer, spelfilmer och något i stil med folkdans. Filminstallationen Storyboard (Moderna Museet, Sthlm och Tanzfabrik, Berlin, 2009) är också en utveckling av samma verk och synliggör dess process. Elgán har även varit gästredaktör för konsttidskriften Paletten, som den gången fick namnet Baletten, och 2013 belönades hennes koreografiska praktik med Birgit Cullberg-stipendiet.

Under residenset kommer Elgán att arbeta med ett projekt vilket problematiserar dans i relation till konstnärlig frihet. Det handlar om hur dans blir till, äger rum och bidrar till det gemensamma. Med form‐ och idémässiga influenser från två skilda spår, konceptkonsten och romantiken, är syftet att diskutera konstens förmåga att ta tid, inta rum och att tillskansa sig frihet.

 

English

Malin Elgán

Studio grant holder at The International Dance Programme in Stockholm 1 December 2021 – 28 February 2022

Malin Elgán is a choreographer and artist, based in Stockholm and active internationally. Elgán takes an interest in art beyond the genre-specific and operates through an expanded choreographic practice – through various expressions, formats and media. She does not let dance be limited to certain movements and places. Rather she takes dance out of its usual contexts to enable new meanings.

Her work has been performed on stages such as MDT, Dansens Hus and Kulturhuset in Stockholm. Her work has also been shown in artistic contexts, in places such as at Moderna Museet, Nationalmuseum and Bonniers Konsthall in Stockholm as well as at Göteborgs konsthall, Nasjonalmuseet and Kunstnernes Hus in Oslo, Poppositions in Brussels, Ausland in Berlin and at the Museum of Contemporary Art in Zagreb.

During 2021 Elgán made the performance Barnformen (MDT, Haninge Kulturhus and Hallen in Farsta, Stockholm) where movements have swapped places from adult dancers to children. The piece is an extension of previous concepts from Formen sa: gör (MDT and Moderna Museet, Stockholm and Göteborgs konsthall and Atalante, Göteborg, 2007) which alternated various shapes, bodies and gestures taken from nature documentaries, feature films and something in the style of folk dance. The film installation Storyboard (Moderna Museet, Sthlm and Tanzfabrik, Berlin, 2009) is also a development of the same work, visualizing the process. In addition, Elgán has also been the guest editor for a special edition of the art magazine Paletten, which was temporarily renamed Baletten. In 2013, her choreographic practice was awarded the Birgit Cullberg grant.

During the residency, Elgán will work on a project which problematizes dance in relation to artistic freedom. The project focuses on how dance is created, takes place, and contributes to the commons. Taking influences, both in form and ideas from two different paths: conceptual art and romanticism, the purpose is to discuss art’s ability to take up time and space and achieve freedom.