Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Maja Hammarén

Residensstipendiat i Stockholm 3 augusti – 26 oktober 2020

Maja Hammarén. Född 1978 i Stockholm. Bor och arbetar i Göteborg och Stockholm.

Redaktionellt, curatoriellt och konstnärligt arbete med språkformer, rörelser och organisering i vid bemärkelse. Intresserad av politiska rörelser och offentligt rum, historieskrivning, berättar- och kunskapsformer och dess politik, institutionshistoria och organisation av arbete. Tar olika roller i olika projekt och kombinerar/alternerar kollektiva, redaktionella, pedagogiska och koreografiska arbetssätt.

Foto: Maja Hammarén

 

IASPIS-residensen används – delvis genom frågan om vad en redaktionell praktik kan vara – till arbete med (halv-)offentliga konstprojektet Botandets iver Uppsala, som genom platser för historiska psykvårdsanstalter och kunskapsinstitutioner ser på samtidens iver att bota, förbättra och utveckla.

Hammarén arbetar redaktionellt med Stockholmstidningen och som medredaktör för Paletten konsttidskrift, undervisar på Valand och driver Konstarbete Kas. Curaterade 2017 bussturen Botandets iver med performativa, vandrande föreläsningar av konstnärerna Ioana Cojocariu, Cecilia Germain och Johanna Willenfelt på platser för tidigare historiska psyk- och fattigvårdsanstalter i Göteborg genom verksamheterna där idag – Skönhetsfabriken Spa & Gym, Chalmers School of Entrepeneurship och byggprojektet Nya Lillhagen. Deltagare gjorde träningspass och ACT-meditation för att överleva dagens arbetsliv, och åt lunch på tidigare ”mentalsjukhuset” Lillhagens restaurang.

 

English

Maja Hammarén

Studio grant holder in Stockholm August 3 – October 26 2020

Maja Hammarén. Born 1978 in Stockholm. Lives and works in: Gothenburg and Stockholm.

Editorial, curatorial and artistic work with language forms, movements and organising in the broad sense. Interested in political movements and public spaces, historiography, types of narrative and knowledge and their politics, institutional history and the organisation of work. Assumes various roles in projects and combines/alternates collective, editorial, pedagogical and choreographic approaches.

I will use my IASPIS residency to focus – partly by asking what an editorial practice can comprise – on the (semi-)public art project Botandets iver in Uppsala (A Zeal for Curing), which looks at historic sites of mental health asylums and knowledge institutions to explore the contemporary zeal for curing, improving and developing.

Hammarén has been co-editor for Stockholmstidningen and the art magazine Paletten. She teaches at the Valand Academy and runs the art organisation Konstarbete KAS. In 2017, she curated the Botandets iver bus tour, featuring performative, walking lectures by the artists Ioana Cojocariu, Cecilia Germain and Johanna Willenfelt, visiting sites in Gothenburg that had formerly been mental institutions or poorhouses, and which are now Skönhetsfabriken Spa & Gym, the Chalmers School of Entrepreneurship and the building project Nya Lillhagen. Participants took part in training sessions and ACT meditation, to experience today’s working life, and had lunch at the former “mental hospital” Lillhagen’s restaurant.