Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Linda Hofvander

Residensstipendiat i Stockholm 1 oktober 2020 – 31 mars 2021

Linda Hofvander. Född i Stockholm 1978. Bor och arbetar i Stockholm.

Jag arbetar med analogt fotografi och ställer frågor som rör fotografiets essens utanför den dokumentära berättelsen. Jag återkommer till fotografiets inneboende egenskaper, såsom yta, djup, läsning och föreställning, och möjligheterna att uppleva tid och rum på en plan yta. Jag intresserar mig även för fotografiets rumsliga gestaltning.  Under min vistelse på Iaspis vill jag utforska de skulpturala kvaliteterna av fotografiet. Jag planerar att arbeta med ett avgränsat projekt och bildmaterial, men utan tydligt mål och avsikt. Jag ser det som en möjlighet att fördjupa mig teoretiskt och praktiskt och gå utanför mina invanda mönster.

Foto: Linda Hofvander

Linda Hofvander har en MFA i fotografi från Högskolan för fotografi, Göteborgs Universitet och en BFA i fotografi från London College of Communication, University of the Arts London. Hon har bland annat synts i utställningar såsom Golden Sunset på Moderna Museet Stockholm, Det synliga. Samtida svensk fotografi på Artipelag, Värmdö, Dislocating Surfaces. New Scandinavian Photography, curated by MELK på Kunstnernes hus i Oslo, Snittet på Borås Konstmuseum, Publicerat – fotoboken i Sverige på Hasselblad Center och Centrum för fotografi, I relation till – en utställning om rum och plats på Centrum för fotografi, samt i separatutställningar på Cecilia Hillström Gallery, Format, Konstepidemin och MELK.

lindahofvander.com

 

English

Linda Hofvander

Studio grant holder in Stockholm 1 October 2020 – 31 March 2021

Linda Hofvander. Born 1978 in Stockholm. Lives and works in: Stockholm.

I work with analogue photography and look at questions relating to the essence of photography beyond documentary narratives. I revisit the intrinsic elements of photography, such as surface, depth, readings and notions, and the possibility to experience time and space in a flat surface. The spatial portrayal in photography also interests me.  During my residence at Iaspis, I want to examine the sculptural qualities of photography. I plan to work on a defined project and visual material, but without specific goals or intentions. I see this as an opportunity for deeper theoretical and practical studies and going outside my habitual patterns.

Linda Hofvander has an MFA in photography from the School of Photography, University of Gothenburg, and a BFA from the London College of Communication, University of the Arts London. She has been featured in exhibitions such as Golden Sunset at Moderna Museet Stockholm; The Visible. Contemporary Swedish Photography, at Artipelag, Värmdö; Dislocating Surfaces. New Scandinavian Photography, curated by MELK at Kunstnernes hus in Oslo; Snittet, at Borås Museum of Modern Art; Publicerat – fotoboken i Sverige, at Hasselblad Center and Centrum för fotografi; I relation till – en utställning om rum och plats, at Centrum för fotografi; and a solo exhibition at Cecilia Hillström Gallery, Format, Konstepidemin and MELK.

lindahofvander.com