Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Lesia Pcholka

Residensstipendiat i Stockholm, 1 mars – 27 maj 2023

Lesia Pcholka är en belarusisk konstnär som bor i Polen och Tyskland. Hennes praktik omfattar fotografi, video, installationer och arkivarbete. I sin forskning bevarar, analyserar och undersöker hon föreställningar om kollektivt minne genom att samla in lokala arkiv och granska minnen från Sovjettiden, reflektera kring nutida samhällsfrågor och bearbeta politiska trauman.

Under vistelsen på Iaspis kommer hon att arbeta vidare på projektet VEHA-museet, ett fristående arkiv för bevarande av Belarus’ bildhistoria. Hon ska även jobba på en bok om fotografen Józef Szymańczyk som var verksam när Belarus var ockuperat under andra världskriget.

porträtt av konstnären

Lesia Pcholka

Lesia Pcholka har deltagit i bland annat följande utställningar: BY LAW, Muzeum Emigracji w Gdyni, Gdynia (2022); Weakness Street, Gdańska Galeria Güntera Grassa, Gdansk (2022); Every Day. Art. Solidarity. Resistance, Mystetskyi Arsenal, Kiev (2021); Belarusian Sundays in Red and White, Henry-Dunant-Museum, Heiden (2020); och Dziavočy viečar, Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa (2019).

https://www.instagram.com/lestvoidom/ 
https://lesia-p.com
http://veha.by

English

Lesia Pcholka

Artist in Residence, Stockholm, 1 March – 27 May 2023

Lesia Pcholka is a Belarusian artist based in Poland and Germany. Her practice includes photography, video, installations, and archival work. Through research, she preserves, analyses and explores the concept of collective memory; collecting community archives to examine memories from the Soviet past, reflecting on the present social issues and processing political trauma.

During her residency at IASPIS she will continue working on the project called VEHA museum, an independent archive for preserving the visual history of Belarus. She will also work on a book about Józef Szymańczyk’, a photographer active during the occupation of Belarus, World War II.

Lesia Pcholka has participated in the following exhibitions: BY LAW, Museum of Emigration, Gdynia (2022); Weakness Street, Günter Grass Gallery, Gdańsk (2022); Every Day. Art. Solidarity. Resistance, Gallery Mystetskyi Arsenal, Kyiv (2021); Belarusian Sundays in Red and White, Henry Dunant Museum, Heiden (2020); Dziavočy viečar, FAF Gallery, Fundacja Archeologia Fotografii, Warsaw (2019); and others.

https://www.instagram.com/lestvoidom/
https://lesia-p.com
http://veha.by