Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Lais Myrrha

Residensstipendiat i Stockholm 4 juni – 29 augusti 2022

Lais Myrrha är konstnär och bor och arbetar i São Paulo i Brasilien. Hon utforskar kunskapsverktyg och kunskapsformer som bygger och förmedlar våra erfarenheter i och av omvärlden, och belyser den språkets godtycklighet och kraft som konventioner och gestaltningssystem ställer oss inför. Hennes konst kan i princip delas upp i fyra fält som ofta går in i varandra: Atlas, Zona de instabilidade (Instabilitetszonen), Estudos de caso (Fallstudier) och Crônicas (Krönikor). Atlas – det första fältet – består av en rad verk med kartor, mätinstrument, lexikon, almanackor och böcker där hon med interventioner skapar kommentarer som för tanken synliggör metoder och system för gestaltning samt deras parametrar och milstolpar. Fältet Instabilitet utgörs av verk där det beständiga och balanserade tycks skadat och/eller osäkert. I Fallstudierna belyser Lais Myrrha inslag i (brasiliansk) arkitektur och modernism, inte så mycket för det arkitektoniska som för den ikoniska aspekten i bilderna av de här byggnaderna, och deras användning som projektionsyta för maktfantasier. Det sista fältet – Krönikorna – är iakttagelser i bild och text ur vardagslivet, antingen från hennes dagliga pendlingar genom staden där hon bor eller platser hon besöker, eller från nyheterna. Ett viktigt inslag i hennes kreativa process – som genomsyrar alla fyra fälten ovan – är övertygelsen om att med noggrant materialval och precis användning kunna producera tecken som fungerar som komprimerade berättelser.

Foto: Lais Myrrha

Lais Myrrha har en masterexamen (2007) från Escola de Belas Artes, UFMG, och en kandidatexamen i bildkonst från Escola Guignard, UEMG (2001). Hon har tilldelats flera utmärkelser, bland annat I Bolsa Pampulha (2003), I Concurso Itamaraty de Arte Contemporânea, Brasília (2011) och Arte e Patrimônio. Hon har deltagit i Temporada de Projetos at Paço das Artes i São Paulo och 8:e Mercosulbiennalen i Porto Alegre (2011). 2013 medverkade hon i 18:e upplagan av Festival Internacional de Arte Contemporânea do Videobrasil och i grupputställningen Blind Field på Karnnet Museum i Illinois i USA. 2014 genomförde hon projektet Gameleira 1971 på Pivô i São Paulo. 2016 visade hon ett offentligt verk på New Cities Future Ruins i Dallas i USA, och på 32:a Bienal de Arte de São Paulo presenterade hon Dois pesos, duas medidas, ett beställningsverk från Fundação Bienal de São Paulo. 2017 deltog hon i grupputställningarna Avenida Paulista på MASP (São Paulo) och Condemned To Be Modern | PST: LA / LA. 2018 visade hon på 12:e Gwagjubiennalen ett verk som beställts av biennalens stiftelse. 2019 medverkade hon i 13:e Bienal La Hababa. 2020 deltog hon i utställningen Infinito Vão på SESC i São Paulo.