Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Katarina Burin

Residensstipendiat i Stockholm 8 november 2020 – 30 juni 2021

Katarina Burin är konstnär och bor och verkar i Cambridge i Massachusetts, USA. Burins konst omfattar skulptur, teckning, text och installation. Hon tilldelades nyligen Now+There-stipendiet för offentlig konst av Graham Foundation, och var forskarassistent på Radcliffe Institute for Advanced Study.

Foto: Katarina Burin

Hon har nyligen haft separatutställningar på bland annat Providence College Galleries, Anthony Greaney, Usdan Gallery på Bennington College, Neubauer Collegium på universitetet i Chicago, samt ViPer i Prag. En separatutställning är planerade hösten 2020 på Significant Other i Wien och hon kommer att vara Iaspis-stipendiat i Stockholm. Burin är för närvarande lärare på Harvarduniversitetets institution för studier i konst, film och bild.

 

English

Katarina Burin

Studio grant holder in Stockholm 8 November 2020 – 30 June 2021

Katarina Burin is an artist based in Cambridge, Massachusetts. Burin’s artwork includes sculpture, drawing, text, and installation. Katarina has recently received a Now+There Public Art grant, a Graham Foundation grant, and was a fellow at the Radcliffe Institute for Advanced Study. Recent solo exhibitions include Providence College Galleries, Anthony Greaney, Usdan Gallery at Bennington College,

Neubauer Collegium of the University of Chicago, and ViPer in Prague. Upcoming solo exhibition is scheduled for fall 2020 at Significant Other in Vienna as well as a residency at IASPUS in Stockholm. Burin is currently lecturer at Harvard’s Art, Film and Visual Studies department.