Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Juan-Pedro Fabra Guemberena

Residensstipendiat i Stockholm 1 oktober 2020 – 13 maj 2021

Juan-Pedro Fabra Guemberena. Född i Montevideo 1971. Bor och arbetar i Stockholm/Berlin/Montevideo.

Moheda (1966-2016) är arbetsnamnet på något jag vill utveckla som ett gränsöverskridande konstprojekt. Ämnena är: minne, myter och identitetsskapande kring en specifik kultur, plats, geografi. Utgångspunkten för min forskning är den ruin som det övergivna (och rivna) flyktinglägret i Moheda i södra Sverige idag utgör.

På 1970-talet bodde här främst politiska flyktingar från Sydamerika. Själv kom jag till lägret i slutet av 1970-talet som barn tillsammans med mina föräldrar som flytt från diktaturen i Uruguay.

Juan-Pedro Fabra Guemberena tog en konstnärlig magisterexamen på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2002.

Hans konst har visats internationellt på många utställningar, till exempel Delays and Revolutions på den 50:e Venedigbiennalen, 2003; My Private Heroes på Marta Herford Museum, 2006; Modernautställningen på Moderna Museet i Stockholm, 2006; Favored Nations på den 5:e Momentumbiennalen i Moss, 2009; 1st Biennale of The Americas i Denver, 2013; The School of Kyev på Kievbiennalen 2015; University Of Disaster på den 57:e Venedigbiennalen, 2017. Han är representerad i samlingarna på bland annat Moderna Museet i Stockholm, Sammlung Goetz i München och Wanås Konst i Knislinge.

Bland hans senaste utställningar märks en exklusiv online-produktion av dramaturgen Sergio Blancos monolog Kassandra. Fabra Guemberena har i samarbete med artisten och dramaturgen Oxi i Helsingfors iscensatt en icke-binär Kassandra som från sin karantän presenterar den aktuella utvecklingen. Pjäsen regisseras på distans och filmas med en mobiltelefon. Maskerna i det antika grekiska dramat ersätts av ansiktsfilter.

juan-pedro-fabra-guemberena.com

 

English

Juan-Pedro Fabra Guemberena

Studio grant holder in Stockholm 1 October 2020 – 13 May 2021

Juan-Pedro Fabra Guemberena. Born in Montevideo 1971. Lives and works between Stockholm/Berlin/Montevideo.

Moheda (1966-2016) is the working title of what I want to develop as an
interdisciplinary art project. The subjects are: memory, myths and identitycreation of a particular culture/site/geography. The starting point of my research is the actual ruin that is now the abandoned (and obliterated) refugee camp of Moheda located in southern Sweden.

During the 70’s it accommodated mainly political refugees from South America. I myself arrived to this very camp in the late 70’s as a child fleeing with my parents from the dictatorship in Uruguay.

Juan-Pedro Fabra Guemberena graduated from The Royal College of Art (MFA) in Stockholm 2002.

His work has exhibited extensively internationally, among other in the exhibition Delays and Revolutions at the 50th Venice Biennale, 2003; My Private Heroes Marta Herford Museum, 2006; The Moderna Exhibition, The Modern Museum of Art, Stockholm, 2006; Favored Nations, 5th Momentum Biennial, Moss, 2009; 1st Biennale of The Americas, Denver, 2013, The School of Kyev, Kyev, 2015; University Of Disaster at the 57th Venice Biennale, 2017

He is represented in collections such as The Modern Museum of Art, Stockholm; Sammlung Goetz, München; and The Wanås Foundation, Knislingen, Sweden.

Latest exhibition includes an online (confined) production of the monologue Kassandra by the dramaturg Sergio Blanco. Fabra Guemberena has collaborated with performer/dramaturge Oxi in Helsinki staging a non-binary Kassandra who, from inside quarantine, narrates present developments. The play is remotely directed and filmed with a mobile phone. The masks of the ancient Greek drama are now replaced with facial filters.

juan-pedro-fabra-guemberena.com