Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Juan-Pedro Fabra Guemberena

Residensstipendiat i Stockholm 1 oktober 2020 – 13 maj 2021

Juan-Pedro Fabra Guemberena. Född i Montevideo 1971. Bor och arbetar i Stockholm/Berlin/Montevideo.

Moheda (1966-2016) är arbetsnamnet på något jag vill utveckla som ett gränsöverskridande konstprojekt. Ämnena är: minne, myter och identitetsskapande kring en specifik kultur, plats, geografi. Utgångspunkten för min forskning är den ruin som det övergivna (och rivna) flyktinglägret i Moheda i södra Sverige idag utgör.

Juan-Pedro Fabra Guemberena

Juan-Pedro Fabra Guemberena

På 1970-talet bodde här främst politiska flyktingar från Sydamerika. Själv kom jag till lägret i slutet av 1970-talet som barn tillsammans med mina föräldrar som flytt från diktaturen i Uruguay.

Juan-Pedro Fabra Guemberena tog en konstnärlig magisterexamen på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2002.

Hans konst har visats internationellt på många utställningar, till exempel Delays and Revolutions på den 50:e Venedigbiennalen, 2003; My Private Heroes på Marta Herford Museum, 2006; Modernautställningen på Moderna Museet i Stockholm, 2006; Favored Nations på den 5:e Momentumbiennalen i Moss, 2009; 1st Biennale of The Americas i Denver, 2013; The School of Kyev på Kievbiennalen 2015; University Of Disaster på den 57:e Venedigbiennalen, 2017. Han är representerad i samlingarna på bland annat Moderna Museet i Stockholm, Sammlung Goetz i München och Wanås Konst i Knislinge.

Bland hans senaste utställningar märks en exklusiv online-produktion av dramaturgen Sergio Blancos monolog Kassandra. Fabra Guemberena har i samarbete med artisten och dramaturgen Oxi i Helsingfors iscensatt en icke-binär Kassandra som från sin karantän presenterar den aktuella utvecklingen. Pjäsen regisseras på distans och filmas med en mobiltelefon. Maskerna i det antika grekiska dramat ersätts av ansiktsfilter.

juan-pedro-fabra-guemberena.com