Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Josefin Tingvall

Residensstipendiat i Stockholm 1 april – 30 september 2020

Josefin Tingvall. Född 1993 i Arvika. Bor och arbetar i Göteborg.

Josefin Tingvall är en konstnär som arbetar i en mängd olika medier, med en bas inom textiltekniker och hantverk är kärnan i hennes praktik en poetisk och materiell ifrågasättande. Genom att utforska koncept genom att skapa och möta material på ett nostalgiskt sätt undersöker Tingvall landskapets dynamik, inklusive manipulering av dess effekter och gränser. Teman Tingvall arbetar med är miljöer, bräcklighet och förändring; människors roll i vår egenbyggda värld.

I hennes arbete blir hantverk handlingar där en möjlighet att lära sig och destrukturera presenterar sig. Hon är utbildad i hantverk och design vid Linköpings universitet, konstnärlig master vid Konstfacks Craft-program och som gäststudent vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Som konstnär jagar hon efter en daggdropps estetik, både genom att samla eller efterlikna naturliga efemära processer. Hennes verk baseras direkt på omgivande platser och använder vardagliga upplevelser som utgångspunkt. Genom att balancera mellan minnen och erfarenheter försöker hon närma sig ett stort antal ämnen på ett flerskiktat sätt. Tid och minne spelar alltid en nyckelroll. Genom att tillämpa ett poetiskt och ofta metaforiskt språk skapar hon arbeten med hjälp av kreativa speltaktiker, en repetitiv handling. Lek, hantverk, rörelse och handling är en allvarlig fråga: under spelet gäller andra regler än i vardagen.

– Guest student, The Royal Institute of Art, Stockholm, 2017-2018
– Master of fine arts, Konstfack, CRAFT! Textile 2015-2017
– Bachelor’s of arts in craft and design, Linköping University, 2012-2015
– Solo exhibition, Luleå Konsthall, 16/11 – 12/1 2020
– Residens Icelands textile center, Blöndous, Iceland, september – october 2019
-The Swedish Arts Grants Committee, work grant 1 year, 2019
– Luleå Ateljéstipendiat 2018-2019
– Group Exhibition, Connections, Gallery Noorus, Tartu, Estonia, May 2019
– Summer Studio, Galleri Box, Göteborg, 13-19/8 2018
– Solo exhibition, “Jag ville vaddera varje kullersten” Linköping, Slöjdgalleriet, 2018.

josefintingvall.com