Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Johan Österholm

Residensstipendiat i Stockholm 1 april – 30 september 2020

Johan Österholm. Född 1983 i Borås. Bor och arbetar i Stockholm.

I min konstnärliga praktik använder jag fotografi som medium för att reflektera över framväxande föreställningar om vad som utgör nattliga landskap och vad som betraktas som ”mörker”. Jag närmar mig ämnet ljusförorening och nattbelysning som ett slags ljushistoriker som noga blandar arkivmaterial och ålderdomliga fotografiska processer med glansen från artificiellt stadsljus och fullmånens mer gåtfulla ljus, som döljer detaljer trots att det avslöjar konturer. Under min tid på Iaspis vill jag gå igenom materialet jag samlat på mig de senaste åren kring temat ljusutopier och gatubelysningens historia. Målet är att utveckla en ny grupp fotoskulpturala verk som förhoppningsvis tar min konst i nya riktningar.

 

Johan Österholm, Foto: Josee Pedneault

Johan Österholm tog en konstnärlig magisterexamen på Konsthögskolan i Malmö 2016. Bland tidigare och kommande utställningar märks Space Works, Tammerfors Konstmuseum (2020), Ethereal Dwellings, Alta Art Space, Malmö (2020); Moonlight, Hasselblad Center, Göteborg (2019); Milchstrassenverkehrsordnung, Künstlerhaus Bethanien, Berlin (2019); Osmoscosmos, Centre de la Photographie Genève (2019); Back to the Future, Foam, Amsterdam; C/O Berlin & Mai Manó Ház, Budapest (2018-2019); Screens & mirrors, Borås Konstmuseum (2016); och La Camera: On the Materiality of Photography, Palazzo De’ Toschi, Bologna (2016). Han har tidigare varit gästkonstnär på bland annat Künstlerhaus Bethanien i Berlin 2018 och Artists’ Development Programme på EIB Institute i Luxemburg 2016.

johanosterholm.se

 

English

Johan Österholm

Studio grant holder in Stockholm 1 April – 30 September 2020

Johan Österholm. Born 1983 in Borås, Sweden. Lives and works in Stockholm.

In my artistic practice I use photography as a medium for reflecting on evolving conceptions of what constitutes a nightscape and what counts as “darkness.” I approach the subject of light pollution and nocturnal illumination as a kind of historian of light, carefully combining archival material and archaic photographic processes with the glare of artificial city lights as well as the more enigmatic light of the full moon, which conceals details even as it reveals contours. During my time at Iaspis I want to comb through the material that I’ve amassed during the past few years around the topic of utopias of light and the history of public street lighting. The aim is to develop a new body of photo-sculptural works that hopefully take my practice in new directions.

Johan Österholm received his MFA from Malmö Art Academy in 2016. Previous and upcoming exhibition include: Space Works, Tampere Art Museum (2020), Ethereal Dwellings, Alta Art Space, Malmö (2020), Moonlight, Hasselblad Center, Gothenburg (2019), Milchstrassenverkehrsordnung, Künstlerhaus Bethanien, Berlin (2019), Osmoscosmos, Centre de la Photographie Genève (2019), Back to the Future, Foam, Amsterdam, C/O Berlin & Mai Manó Ház, Budapest (2018-2019), Screens and Mirrors, Borås Museum of Modern Art (2016) and La Camera: On the Materiality of Photography, Palazzo De’ Toschi, Bologna (2016). He has been awarded several residencies, among them Künstlerhaus Bethanien, Berlin in 2018 and Artists’ Development Programme at EIB Institute, Luxemburg in 2016.

johanosterholm.se