Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sista ansökningsdag för arbets- och långtidsstipendium inom dans och cirkus är framflyttad till 6 februari kl 14.00.

Isshaq Albarbary

Residensstipendiat i Stockholm 1 september – 19 november 2022

Isshaq Albarbary är konstnär och forskare, född i flyktinglägret Beit Jibrin i Palestina. Han arbetar idag omväxlande i Amsterdam och Betlehem. Hans verk handlar om förhållandet mellan konst, statslöshet och extraterritorialitet. I sin forskningsbaserade praktik tar han upp autenticitet, imitation, kamouflage, anonymitet, normalisering och naturalisation.

Porträtt av Isshaq Albarbary

Foto: Isshaq Albarbary

På IASPIS kommer han att bygga vidare på sitt forskningsprojekt om den hemliga israeliska militära specialstyrkan Musta’ribeen och den medeltida sekten Musta’ribeen som fanns i det andalusiska samhället på Iberiska halvön under det muslimska styret. Genom att undersöka nutida och andalusiska situationer kartlägger konstnären spänningarna mellan kolonialism och kultur som vapen.

Isshaq Albarbary har en konstnärlig magisterexamen från HKU i Utrecht och är idag medlem i Urban Front. 2017 – 2018 var han stipendiat på BAK, basis voor actuele kunst, och deltog och samordnade dessförinnan Campus in Camps, ett utbildningsprogram för aktivering av samarbetsinriktade kritiska pedagogiska miljöer i palestinska flyktingläger. Han var med och grundade Al Maeishah, en kollektiv pedagogisk miljö där deltagarna utforskar och praktiserar grannrelationer och gästfrihet som radikal politisk handling. Albarbary har visat sina samarbetsbaserade verk på Van Abbemuseum i Eindhoven och Museu Serralves i Porto. Hans verk har även visats på São Paulobiennalen, Qalandya International i Palestina, documenta 14 i Kassel och arkitekturbiennalen i Chicago.

 

English

Isshaq Albarbary

Studio Grant holder in Stockholm 1 September 2021 – 19 November 2022

Isshaq Albarbary is an artist and researcher born in Beit Jibrin refugee camp, Palestine and currently working between Amsterdam and Bethlehem. His work engages the relation between art, statelessness, and extraterritoriality. His research-based practice deals with authenticity, imitations, camouflage, anonymity, normalization, and naturalization.

While at IASPIS, he will build on his research project on the Israeli ’musta’ribeen’ – the secret Israeli military units – and the medieval ’musta’ribeen’ of the Iberian Peninsula – a sect within Andalusian society that lived under Muslim rule. By investigating current and Andalusian scenes, the artist charts the tensions between colonialism and the weaponization of culture.

Isshaq Albarbary holds a Master of Fine Art and Design from HKU, Utrecht, and is presently a member of Urban Front. He was a 2017/2018 fellow at BAK (basis voor actuele kunst), and previously a participant and coordinator of Campus in Camps, an educational program that activated collaborative critical learning environments in Palestinian refugee camps. He is a founding member of Al Maeishah, a communal learning environment where participants explore and practice neighbouring and hospitality as radical political acts. Albarbary has shown his work (carried out collaboratively) at the Van Abbemuseum in Eindhoven and the Serralves Museum in Porto. His work has been included in the São Paulo Biennial, the Qalandya International in Palestine, documenta 14 in Kassel, and the Chicago Architecture Biennial.