Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ingela Ihrman

Residensstipendiat i Stockholm 1 november 2022 – 21 april 2023

Ingela Ihrman är konstnär bosatt i Malmö och verksam i Sverige och internationellt genom utställningar, uppdrag och egeninitierade projekt i och utanför befintliga konstrum. Ihrmans praktik omfattar bland annat skulptur, performance, video och text. Hon samarbetar ibland med andra bildkonstnärer eller är medskapare i kollektiva scenkonstprojekt. Starka känslor i vardagen, det svåra och underbara med relationer och en kärleksfull blick vänd mot det vi kallar ”Naturen” löper genom Ingela Ihrmans konstnärskap. Hon försöker aktivera inlevelseförmåga, empati och fantasi för att öppna mot nya horisonter och perspektiv på vad det innebär att vara levande. I Ihrmans arbeten ställs frågan om människan är eller inte är en del av något större – en livsform som ofrånkomligen blir till genom relationer med varandra och andra, men också känner sig ensam och rotlös. Hon är svag för det lekfullt allvarliga och försöker väcka ömhet och ödmjukhet inför existensens villkor.

Porträtt Ingela Ihrman

Ingela Ihrman

Under sitt residens på IASPIS kommer Ingela Ihrman att arbeta skulpturalt mot utställningar i Stockholm och London utifrån sitt intresse för kropp, gräs, bröd, säd och samhälle. Hon kommer också att jobba med en föreställning för Stadsteatern Skärholmen med premiär hösten 2023.

Ingela Ihrman har masterexamen från Konstfack, Stockholm (2012). Hon har medverkat i  utställningarna Rooted Beings, Wellcome Collection, London, (2022); A Vegetal Encounter, La Casa Encendida, Madrid (2021); Sensing Nature From Within, Moderna Museet, Malmö (2020); Yokohamatriennalen (2020); Nordiska paviljongen, 58:e Venedigbiennalen (2019); The Inner Ocean, der TANK, Institut Kunst, FHNW Academy of Art and Design, Basel (2017); What Does Art Do, 11.e Gwangjubiennalen (2016) och Future Flourish, Tensta Konsthall (2016).

English

Ingela Ihrman

Artist in Residence, Stockholm 1 November 2022 – 21 April 2023

Ingela Ihrman is an artist living in Malmö and active in Sweden and internationally with exhibitions, commissions and self-initiated projects in and outside of existing art spaces. Ihrman’s practice includes sculpture, performance, video and text. She sometimes collaborates with other visual artists or is a co-creator in collective performing arts projects. Strong feelings in everyday life, the difficult and wonderful things about relationships and a loving look towards what we call “Nature” are themes that run through Ingela Ihrman’s art practice. She attempts to activate empathy and fantasy in order to open up new horizons and perspectives on what it means to be alive. In her art, she questions if humans are or are not a part of something greater – a life form that inevitably comes into existence through relationships with each other and others, but also feels alone and rootless. She has a weakness for the playfully serious and attempts to arouse tenderness and humility towards the conditions of existence.

During her residency at IASPIS, Ingela Ihrman intends to work sculpturally for planned exhibitions in Stockholm and London based on her interest in the body, grass, bread, cereals and society. She will also develop a performance for Stockholm House of Culture & City Theatre Skärholmen which will premiere in autumn 2023.

Ingela Ihrman holds an MFA from Konstfack, University of Arts, Craft and Design in Stockholm (2012). She has participated in the following exhibitions: Rooted Beings, Wellcome Collection, London, (2022); A Vegetal Encounter, La Casa Encendida, Madrid (2021); Sensing Nature From Within, Moderna Museet, Malmö (2020); Yokohama Triennale (2020); Nordic Pavilion, 58th Venice Biennale (2019); The Inner Ocean, der TANK, Institut Kunst, FHNW Academy of Art and Design, Basel (2017); What Does Art Do, 11th Gwangju Biennale (2016) and Future Flourish, Tensta Konsthall (2016).