Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ina Hagen

Residensstipendiat i Stockholm 4 november 2019 – 27 januari 2020.

Ina Hagen. Född 1989 i Hønefoss (NO). Bor och arbetar i Oslo, Norge.

Ina Hagen (f 1989, NO) är en konstnär och författare som är baserad i Oslo. Hagen arbetar gränsöverskridande med performance och kollektivt skapande. Parallellt med ateljéverksamheten är Hagen styrelseordförande i Unge Kunstneres Samfund (UKS, en medlemsorganisation, fackförening och samtida konstinstitution för unga konstnärer) och medarbetare i nordiska webbtidskriften Kunstkritikk.

I konstruerade performativa situationer och plattformar för socialt tänkande sammanför Hagen platsspecifika historier, samarbeten och engagemang i kollektiv, kritisk reflektion. Tillsammans med Daisuke Kosugi grundade hon Louise Dany, en plattform för diskurs och utställningar som de driver från sin lägenhet och ett angränsande skyltfönster i Oslo.

På Iaspis vill Hagen främja projektet ”To All the Gods, Honey, To the Mistress of the Labyrinth, Honey in Equal Amounts”, som utvecklades i samarbete med konstnären Sol Archer och Index Teen Advisory Board (ITAB) för Index – The Swedish Contemporary Art Foundation våren och sommaren 2019.

Hagen har en konstnärlig kandidatexamen från Kunsthøgskolen i Oslo (2014), och examen i fri konst från Nordland kunst- og filmfagskole och i psykologi från Oslo universitet.

Hennes verk har visats på bland annat den 10:e Momentumbiennalen för nordisk konst, NO; The Defying Parrot, Index, Stockholm, SE; Coast Contemporary, NO; Charlottenborg Forårsudstilling, Kunsthall Charlottenborg, Köpenhamn, DK; och Podium, Oslo NO. Hagen har varit gästkonstnär på Capacete, Rio de Janeiro, BR (2018); Praksis, Oslo, NO (2017); BAR Project, Barcelona, ES (2017); Kunstnernes Hus, Oslo, NO (2014-15); och Quartier 21, Museums Quartier, Wien, AU (2014). Hennes verk finns på Nasjonalmuseet i Oslo där det ingår i Collection of Allocated Objects, en performance på Tidens Krav, Oslo, NO. Hon har undervisat på bland annat sommarakademin, Hordaland Kunstsenter Bergen, NO; Nordland kunst- og filmfagskole, Kabelvåg, NO; och Kunsthøgskolen i Oslo, NO.

 

English

Ina Hagen

Studio grant holder in Stockholm 4 November 2019 – 27 January 2020.

Ina Hagen. Born 1989 in Hønefoss (NO). Lives and works in Oslo, Norway.

Ina Hagen (b.1989, NO) is an artist and writer based in Oslo. Hagen works across performance and communal making practices. Alongside her studio practice, Hagen is Acting Chair of the young artist’s membership organisation, union and contemporary art institution, UKS (Young Artist’s Society), and writes for the Nordic online art journal Kunstkritikk.

In constructing performative situations and platforms for social thinking, Hagen merges situated histories, collaborative and participatory acts in situations of collective, critical reflection. She is co-founder with Daisuke Kosugi of the discursive platform and exhibition venue Louise Dany, which they run from their flat and adjacent store-front in Oslo.

While at Iaspis, Hagen will further the project “To All the Gods, Honey, To the Mistress of the Labyrinth, Honey in Equal Amounts”, developed in collaboration with artist Sol Archer, and the Index Teen Advisory Board (ITAB) for Index – The Swedish Contemporary Art Foundation  through spring and summer, 2019.

Hagen holds a BFA from the National Academy of Art, Oslo (2014), and diplomas in Fine Art from Nordland School of Art and Film, NO, and in Psychology from the University of Oslo, NO.

Her work has been included in the 10th Nordic Biennale, Momentum NO; The Defying Parrot, Index, Stockholm SE; Coast Contemporary, NO; INCA, Seattle US; The Spring Exhibition, Kunsthall Charlottenborg, Copenhagen DK; Podium, Oslo NO; among others. Hagen has been awarded residencies at Capacete, Rio de Janeiro, BR (2018); Praksis, Oslo NO (2017); BAR Project, Barcelona ES (2017); Kunstnernes Hus, Oslo NO (2014-15); and Quartier 21, Museums Quartier, Vienna AU (2014). Her work is in the collection of the National Museum of Norway as part of Collection of Allocated Objects, performed at Tidens Krav, Oslo NO. Teaching includes: Summer Academy, Hordaland Kunstsenter Bergen NO; Nordland Collage of Art and Film, Kabelvåg NO; The Academy of Fine Art, Oslo NO, among others.