Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Hanni Kamaly

Residensstipendiat i Stockholm 1 april – 30 september 2019

Hanni Kamaly, född 1988 i Hamar, bor och arbetar i Malmö.

Min forskningsbaserade konstnärliga praktik utforskar subjekts-/objektsteorier och ontologi i relation till gränserna för existens och subjektivitet. Aktuella och pågående projekt fokuserar på avhumanisering och representation via fält som antropologi, populärkultur och postkolonialism.

Foto: Hanni Kamaly

Under min ateljévistelse på Iaspis kommer jag att utveckla ett projekt baserat på avhumanisering där jag kommer att leta efter likheter mellan objektstänkande och vårt förhållande till den Andre.

Jag avlade masterexamen i konst vid Malmö konsthögskola 2016 och har också läst vid konsthögskolan i Bergen och Palestinas internationella konsthögskola.

Min konst har visats på bland andra Ginerva Gambino, Köln (2019); Tegel, Stockholm; Luleåbiennalen, olika städer i Sverige (2018/19); Moderna Museet, Stockholm (2018); Ahrenshoop Kunsthaus, Ahrenshoop (2018); Malmö Konstmuseum (2017); Skånes Konstförening, Malmö (2017); Almanac, London (2017); Rupert, Vilnius (2016).

 

English

Hanni Kamaly

Studio grant holder in Stockholm 1 April – 30 September 2019

Hanni Kamaly. Year and city of birth: 1988, Hamar. Lives and works in: Malmö, Sweden. My artistic practice is research-based exploring subject/object theories and ontology as it relates to borders of existence and boundaries of subjectivity. Recent and ongoing projects focus on dehumanization and representation through the diverse fields of anthropology, pop culture and post-colonialism.

During my residency at Iaspis, I will be developing a project based on dehumanization in which I will be tracing the similarities between object‐thinking and our relationship to “the Other”.

I graduated with an MFA from Malmö Art Academy 2016, and have also studied in Bergen Academy of Arts and the International Art Academy of Palestine.
My has been shown at the following institutions and spaces: Ginerva Gambino, Cologne (2019); Tegel, Stockholm;  Luleå Biennial, various cities SE (2018/19); Moderna Museet, Stockholm (2018); Ahrenshoop Kunsthaus, Ahrenshoop (2018); Malmö Art Museum, Malmö (2017); Skånes Konstförening, Malmö (2017); Almanac, London (2017); Rupert, Vilnius (2016) et al.