Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Frida Hållander and Åsa Norman

Residensstipendiater i Stockholm 1 oktober 2020 – 30 juni 2021

Frida Hållander, född i Dalstorp 1981 och Åsa Norman, född i Stockholm 1984. Hållander OCH Norman bor och verkar i Stockholm.

Frida Hållander och Åsa Norman kommer att arbeta med sitt pågående konstnärliga arbete Fabriksflickorna – De viljefulla textilarbetarna som vill lyfta fram och diskutera textil- och hemindustrins kvinnors villkor, kunskaper och motstånd; deras viljefullhet och egensinne, som kommer till uttryck i organisering, yrkesstolthet och strategier. Under sin tid på Iaspis kommer de att arbeta med en bok och konstnärliga arbeten kring den läsning och görandet av ett konstnärligt arbete i relation till pjäsen Fabriksflickorna – makten och härligheten av regissörerna Suzanne Osten och Margareta Garpe (1980). Pjäsens och dess omfattande arkiv- och dokumentations materialet skildrar en komplex historisk process inom den svenska textil- och klädindustrin på 1960- och 80-talet, under vilken flera industrier genomgick en omstruktureringsprocess. Projektet undersöker hur textilindustrin har verkat genom kroppar och hur dessa kroppars erfarenheter har byggt upp den. Genom konsthantverkliga metoder lyssnar Hållander och Norman på vittnesmål och kunskaper från den svenska textilindustrin; en omstrukturerad industri som idag står inför globala sociala och ekologiska utmaningar.

Frida Hållander är konsthantverkare och har en doktorsexamen från Konstfack och Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. Doktorsavhandling har titeln: Vems hand är det som gör? En systertext om konst/hantverk, klass, feminism och om viljan att ta strid (2019), innehåller en fallstudie som behandlar textilens tematik och den kollektiva berättelsen om kvinnor som har arbetat i syfabriker och hemindustri. Hon har sedan 2014 samarbetat med textilkonstnär Åsa Norman.

fridahallander.se

Åsa Norman är textilkonstnär baserad i Stockholm, utbildad vid HDK Steneby och Konstfack. Hennes arbete handlar främst om hur olika kvinnliga organisationer och formationer har bildats socialt och politiskt genom historien, men också i nuet. Hon undersöker ofta hur sätt att arbeta inom textilområdet kan organisera motståndshandlingar. Under de senaste sex åren har Norman ofta samarbetat med konsthantverkaren och konstnärliga forskaren Frida Hållander.

asanorman.com