Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Fredrik Strid

Residensstipendiat i Stockholm 1 oktober 2019 – 31 mars 2020

Kjell Fredrik Strid. Född 1973 i Torshälla. Bor och arbetar i Persbo Studio, norra Uppland (Uppsala).

Mina arbeten är alla kopplade till naturvärlden. Jag använder natur som en språngbräda mot ett tema. Konstverken är ofta direkta i sina uttryck med tydliga igenkänningsfaktorer som står i direkt relation till ämnen som till exempel melankoli, förgänglighet, sublimitet, romantik och identitet, som i sin tur skapar underliggande meningsskikt. Med konceptuell insikt hittar inspiration i natur, forskning, naturmuseer, och även i konst och litteratur.

På Iaspis kommer jag att arbeta med projektet Alla fåglar i Sverige. Ur den kristna vanitasmåleritraditionen har jag plockat ut en beståndsdel: stearinljuset. Med symboliken om livets korthet i förhållande till fåglarnas väsen problematiserar och belyser jag frågor kring nationell identitet. Projektet i sin enkelhet består av ”alla” Sveriges fåglar i naturlig storlek som modelleras i lera, form görs sedan med silikon, och dom gjuts slutligen i stearin med en veke.

I Sverige påträffas ca 300-320 fågelarter och min ambition är att skulptera samtliga av dessa fåglar och visa dom sammanställda i en sakral installation. Detta är ett stort och arbetskrävande projekt och beräknas vara klart under 2021.

Parallellt med detta arbete påbörjas också ett bokprojekt med samma titel Alla fåglar i Sverige. Författare är inbjudna att skriva fristående essäer kring tematiken, utgivning planerad till 2021.

Magisterexamen i fri konst från konsthögskolan i Malmö 2005.
Interdisciplinary Studios för professor Mary Kelly UCLA,(2004-05).
Exempel på utställningar: Malmö Konstmuseum, Ystads Konstmuseum, Kunsthaus Dresden, OR-Gallery, Peter Dass museet, Contemporary Art Center Vilnius, mfl.
Samarbeten med forskande institutioner: Naturhistoriska Riksmuseet och Norskt Polarinsitutt.
Kurator på konstcentret Signal i Malmö, 2005-08.
Sedan 2010 driver jag skulpturparken och konstnärsresidenset vid Persbo Studio (persbostudio.com)
Jag är aktuell i grupputställningen Non-Human Animal på Uppsala Konstmuseum med start 28 september 2019 och i separatutställningen The Raven på kulturhuset Storbrunn i Östhammar, 1 oktober 2019.

fredrikstrid.com