Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Frauke Dannert

Residensstipendiat i Stockholm 1 augusti – 27 oktober 2019

Frauke Dannert (f. 1979 i Herdecke, Tyskland) är utbildad vid Kunstakademie Düsseldorf och Goldsmiths, University of London.

Hon bor och verkar i Köln, Tyskland. I sina arbeten på papper och rumsliga installationer utgår hon från kollagets princip. Frauke Dannerts arbeten tillkommer som en reaktion på erfarenheter av platser med betoning på en utforskning av arkitektoniska ideologier, fysiska de- och rekonstruktionsprocesser samt rummets optiska illusioner. Arbetena utforskar rumslig fenomenologi och fysikaliteten och förkroppsligandet av att vara i rummet, vilket uttrycks i former som befinner sig i ett kontinuerligt spänningstillstånd mellan det två- och tredimensionella.

Foto: Frauke Dannert

Under sin ateljévistelse på Iaspis kommer Dannert att bedriva fotografisk forskning om arkitekturen i och utanför Stockholm samt arbeta med en konstnärsbok. Frauke Dannerts arbeten har vistas på bl.a. Museum MARTa, Herford (2013), Björneborgs konstmuseum, Finland (2014) och Sprengel Museum, Hannover (2015). Hon har haft separatutställningar på Museum Kunstpalast, Düsseldorf och Kunstmuseum Luzern (2016), samt Osthaus Museum Hagen och Kunstmuseum Bonn (2018). 2019 har hon en separatutställning på Museum der bildenden Künste Leipzig.

fraukedannert.com

instagram.com/fraukedannert

 

 

English

Frauke Dannert

Studio grant holder in Stockholm 1 August – 27 October 2019

Frauke Dannert (b. 1979 in Herdecke, Germany) studied at the Kunstakademie Düsseldorf and at Goldsmiths, University of London. She lives and works in Cologne, Germany. In her works on paper as well as in her spatial installations, she follows the principles of collage. The work of Frauke Dannert is a response to experiences of place with an emphasis on exploring architectural ideologies, the physical processes of de- and re-construction, and optical illusions of space. It explores spatial phenomenology and the physicality and embodiment of being in space, expressing this in forms that are in continual tension between the two- and three-dimensional.

During her residency at Iaspis, she will undertake photographical research of architecture in and outside Stockholm and will be working on an artist book. Frauke Dannert’s works have been presented at, among others, the Museum MARTa Herford (2013), the Pori Art Museum Finland (2014) and the Sprengel Museum Hannover (2015). She has also been honoured with solo exhibitions at the Museum Kunstpalast Düsseldorf and the Kunstmuseum Luzern (2016), and the Osthaus Museum Hagen and Kunstmuseum Bonn (2018). In 2019 she will hold a solo show at the Museum der bildenden Künste Leipzig.

fraukedannert.com

instagram.com/fraukedannert