Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Francesco Fonassi

Residensstipendiat Malmö 1 oktober – 21 december 2021

Francesco Fonassi. Född 1986 i Brescia. Bor och arbetar i Brescia, Italien.

Francesco Fonassi är en italiensk konstnär, ljudforskare och musiker verksam inom området livemedia, samtidskonst, transmissionskonst och experimentell musik sedan 2006. Hans verk har utvecklats genom aktioner, inspelningar, miljökonfigurationer, radiosändningar, lyssningssessioner, skulpturala prototyper, experimentell musik och skapandet av audiovisuella och sensoriska utrymmen. Dessa har varit med på institutioner, museer, festivaler och oberoende utrymmen i Europa, Asien och USA. Han är hälften av den experimentella musikduon Interlingua och del/grundare av VILL∆ och Spettro, oberoende arenor/kollektiv baserade i Brescia sedan 2013.

Foto: Francesco Fonassi

 

Under min vistelse kommer jag att fokusera på fortsättningen av ett pågående projekt och forskning: den spekulativa ljudmiljön i Territoriale. Utredningen (och efterföljande ny version av stycket) denna gång kommer att omfatta bytet från kontrollerade förhållanden till det offentliga rummet.

Mer info om hans projekt:

Six studies on a mediated land, sound studies for Territoriale
Video document [pass: territoriale]

Francesco Fonassi on Territoriale, OMOC Catalogue ed. Mousse, MAXXI, 2014

The epistemology of transparency, Simone Frangi on Territoriale, OMOC Catalogue ed. Mousse, MAXXI, 2014

Territoriale är en del av Fondazione MAXXI Collection, Rom, Italien.

Utbildning: Bachelor degree in visual arts at Venice Academy of Fine Arts, ArtOMI,
Ghent, NY (Dena Foundation Fellowship) – Khoj lnternational Artists’ Association,
Goa, lndia Le Pavillion, Palais de Tokyo, Paris, F, FKA – Wusten Bucholtz, Germany.

Senaste utställningarna: Among recent project host by institutions, cross-media associations, indipendent spaces and festivals: Solo project at Les Tanneries, Amilly, France; Radio platform PsyMedTapes: founder and director; Personare, radio project commissioned by bulgarian director Mladen Alexiev, Sound projects for several VR-CGI videos by Carola Bonfili presented at Maxxi and Fondazione Baruchello, Rome and at the Geneve Contemporary Art centre; Performative projects presented at Centrale FIES (Dro, Italy); Winner of the tenth edition of Talent Prize, Italy.

 

English

Francesco Fonassi

Studio Grant holder in Malmö 1 October – 21 December 2021

Francesco Fonassi. Born 1986 in Brescia. Lives and works in Brescia.

Francesco Fonassi is an italian artist, sonic researcher and musician operating in the field of live media, contemporary art, transmission art and experimental music since 2006. His work, developed through actions, recordings, environmental configurations, radio transmissions, listening sessions, sculptural prototypes, experimental music and the creation of audiovisuals and sensory spaces, has been featured in institutions, museums, festivals and independent spaces in Europe, Asia and United States. He’s half of the experimental music duo Interlingua and part/founder of VILL∆ and Spettro, independent venues/collectives based in Brescia since 2013.

During my residency I’ll focus on the continuation of an ongoing project and research: the speculative sonic environment of Territoriale. The investigation (and consequent new version of the piece) this time would embrace the switch from a controlled conditions to public space.

More info on the project here:

Six studies on a mediated land, sound studies for Territoriale
Video document [pass: territoriale]

Francesco Fonassi on Territoriale, OMOC Catalogue ed. Mousse, MAXXI, 2014

The epistemology of transparency, Simone Frangi on Territoriale, OMOC Catalogue ed. Mousse, MAXXI, 2014

Territoriale is part of the Fondazione MAXXI Collection, Rome, Italy.

Education: Bachelor degree in visual arts at Venice Academy of Fine Arts, ArtOMI, Ghent, NY (Dena Foundation Fellowship) – Khoj lnternational Artists’ Association, Goa, lndia Le Pavillion, Palais de Tokyo, Paris, F, FKA – Wusten Bucholtz, Germany.

Latest exhibitions: Among recent project host by institutions, cross-media associations, indipendent spaces and festivals: Solo project at Les Tanneries, Amilly, France; Radio platform PsyMedTapes: founder and director; Personare, radio project commissioned by bulgarian director Mladen Alexiev, Sound projects for several VR-CGI videos by Carola Bonfili presented at Maxxi and Fondazione Baruchello, Rome and at the Geneve Contemporary Art centre; Performative projects presented at Centrale FIES (Dro, Italy); Winner of the tenth edition of Talent Prize, Italy.