Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Emily Vey Duke och Cooper Battersby

Residensstipendiater i Stockholm 3 juni – 30 juli 2019

Emily Vey Duke född 1972, Halifax, Nova Scotia, Kanada. Cooper Battersby född 1971, Penticton, British Columbia, Kanada. De bor och verkar i Syracuse, New York.

Cooper Battersby och Emily Vey Duke är kanadensiska videokonstnärer som skapar arbeten som försöker upprätta känslomässiga kopplingar.

Fox, Foto: Emily Vey Duke och Cooper Battersby

 

På Iaspis kommer de att skriva, läsa, teckna, filma och komponera musik för att slutföra ett videoverk.

Duke och Battersby har länge varit intresserade av relationen mellan människa och djur, både som sällskapsdjur och djur i fångenskap. Under sin tid i Sverige kommer de att kontakta människor och djur som lever i sådana relationer och dokumentera dessa i ord och bild. Detta kommer att inkludera djurskyddsorganisationer, djurparker, anläggningar för hägnat vilt, djurhem, djuraffärer samt kött-, ägg- och mjölkbönder. De kommer också att vilja träffa människor som har annorlunda förhållanden till sina sällskapsdjur. Arbetet har sitt ursprung i ett intresse av att förbättra rättigheterna för icke-mänskliga djur och i forskning om post-humanismen.

Battersby och Duke har lärartjänster vid Syracuse University. Deras arbeten har visats på: Whitney Museum, Walker Center, Institute of Contemporary Art Philadelphia, Videonale, New York Film Festival. En bok om deras konst, The Beauty Is Relentless, gavs ut 2012. Deras senaste arbete, You Were an Amazement on the Day You Were Born, hade nyligen premiär på filmfestivalen i Rotterdam.

 

English

Emily Vey Duke and Cooper Battersby

Studio grant holders in Stockholm 3 June – 30 July 2019

Emily Vey Duke born 1972, Halifax, Nova Scotia, Canada. Cooper Battersby born 1971, Penticton, British Columbia, Canada. They live and work in Syracuse, New York.

Cooper Battersby and Emily Vey Duke are Canadian video artists making works that take emotional connection as their fundamental goal.

While on the Iaspis residency, they will be writing, reading, drawing, shooting, writing music toward the completion of a single channel video work.

Duke and Battersby have a longtime interest in animal husbandry: companion or captive relationships between humans and animals. During their time in Sweden they will seek out people and animals in these relationships and record their images and stories. This will include animal rescue societies, zoos, game farms, refuges, pet stores and meat, egg and dairy farms. They will also be interested in meeting people with special or unusual relationships with their companion animals. This work comes broadly out of an interest in advancing the rights of non-human animals, and more specifically out of research into post-humanism.

Battersby and Duke are tenured faculty at Syracuse University. Works shown at: Whitney Museum, Walker Center, Institute of Contemporary Art Philadelphia, Videonale, the New York Film Festival. A book about their work, The Beauty Is Relentless, was published in 2012.

Their latest work, You Were an Amazement on the Day You Were Born, recently premiered at the International Film Festival Rotterdam.