Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Elham Rokni

Residensstipendiat i Stockholm 2 maj – 26 juli 2019

Elham Rokni (ISR), f. 1980 i Teheran, bor och arbetar i Tel Aviv-Jaffa i Israel

Jag arbetar i huvudsak med video och teckning och har under senare tid försökt kombinera dessa tekniker. I min aktuella praktik försöker jag koppla ihop mina egna upplevelser som invandrare med angelägna politiska och etiska frågor. Jag betraktar immigranterna och asylsökarna som kommer till Israel som en fortsättning på andra invandringsvågor till landet. Mer specifikt är jag intresserad av handlingar och begrepp som har att göra med tillgänglighet och fri rörlighet i relation till den dialektala utvecklingen av den globaliserade världen, det vill säga, å ena sida, fri rörlighet för varor och tjänster, samt ett begränsat antal människor, och å andra sidan länder och gemenskaper som omges av murar och andra typer av barrikader och präglas av rasism och rädsla.

 

Mellan 2015 och 2017 samlade jag in folkliga berättelser från sudanesiska och eritrianska flyktingar, de för närvarande största flyktinggrupperna i Israel. Dessa berättelser har en dubbel närvaro: å ena sida ger de uttryck för en kulturell expansion inom det israeliska samhället och har därför registrerats av mig och införlivats i det israeliska folkberättelsearkivet (Israel Folktale Archives, IFA). Å andra sidan har berättelserna blivit det viktigaste elementet i min konstnärliga forskning, vilket bland annat resulterat i publikationen ”The Iblis, the Girl, the Sultan and the Lion’s Tail”.

Jag vill fortsätta utveckla detta projekt och skapa en webbplats för folkberättelser från olika flyktingsgrupper världen över. En målsättning under min Iaspisvistelse är att arrangera en konferens om vikten av att samla och bevara folkliga och muntliga berättelser, och om deras sociala roll, konstnärlig möjligheter och försöka knyta kontakter för att skapa ett samlingsnav i Sverige.

Elham Rokni föddes i Iran 1980 just efter den islamiska revolutionen och växte upp i Teheran. Som nioåring utvandrade hon till Israel. I dag bor och arbetar hon i Tel-Aviv. Hon har kandidatexamen (2007) och masterexamen (2010) från Bezalel Academy, där hon sedan 2013 är professor vid universitetets konstinstitution.