Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Donika Çina

Residensstipendiat i Stockholm 3 februari – 27 juli 2020

Donika Çina är född 1988 i Korça i Albanien och bor och arbetar idag i Tirana. Donika arbetar oftast med videokonst, videoinstallationer och kortfilm. Hon har en examen från institutionen för bildkonst och multimedia på konstakademin i Tirana och fortsatte sedan studera fotografi och video på konst- och designhögskolan i Cluj-Napoca i Rumänien, samt för Candice Breitz på konsthögskolan i Braunschweig i Tyskland. Hon har deltagit i ett flertal utställningar och projekt, både i hemlandet och internationellt.

Foto: Donika Çina

Donika Çina är intresserad av hur det privata förhåller sig till och hanterar samhället och dess kollektiva föreställningar, normer och krav. Hon är särskilt inriktad på beslutsprocesser, som hon ser som ett förslag till ställningstagande, vilket speglar – eller snarare har sitt ursprung i – alternativ som inte enbart är svartvita. I beslutsfattandet utformar man och ställs inför frågor, som sedan leder till processens slutresultat. Beslutsfattandet kan därför betraktas som ett gradvist system på vägen mot ett ställningstagande. Processen blir föremål för reflektion i det medieformat som Donika tillämpar i sitt verk, vilket vänder sig direkt till betraktaren som får fatta egna beslut i mötet med verket.

 

English

Donika Çina

Studio grant holder in Stockholm 3 February – 27 July 2020

Donika Çina was born in 1988 in Korça, currently lives and works in Tirana, Albania. Donika usually works in the medium of video art, video installation and short movies. She graduated from the Faculty of Visual Art – Multimedia, at the Academy of Arts in Tirana and continued to study photography and video at the University of Arts and Design in Cluj-Napoca, Romania and further in the class of Candice Breitz at the University of Art in Braunschweig, Germany. She has been part of numerous national and international exhibitions and projects.

Donika Çina is interested in how the personal situates itself and deals with society and its collective notions, norms and standards. She especially focuses on moments of decision-making, which she understands as a proposition of taking a standpoint, which reflects or rather derives from not only black and white options. Through the process one develops and confronts questions, which then result in the final result of decision-making. Therefore the process can be regarded as a layering system towards taking a stand. This process is reflected on through the mediatic form used in Donika’s work, hence addressing the viewer’s directly to make their own decisions when encountering her work.