Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Djon Mundine

IASPIS expertbesök i Stockholm och Norrbotten 1 – 9 maj 2023, 

Djon Mundine är curator, skribent, konstnär och aktivist baserad i Australien. Han är en nyckelperson inom curerande av samtida aboriginisk konst och har haft många ledande curatorpositioner inom både nationella och internationella institutioner, inklusive National Museum of Australia, Museum of Contemporary Art, Art Gallery of New South Wales och Campbelltown Art Centre.

porträtt av Djon Mundine

Djon Mundine

Mellan åren 1979 och 1995 var han konstrådgivare på Milingimbi och curator vid Bula-bula Arts i Ramingining, Arnhem Land. Djon Mundine var också konceptkonstnär och producent för Aboriginal Memorial, som består av 200 målade stolpar av fyrtiotre konstnärer från Ramingining, vilka var och en symboliserar ett år sedan den brittiska invasionen 1788. Minnesmärket var centralt för Sydneybiennalen 1988 och finns kvar på en permanent utställning på National Gallery of Australia i huvudentrén. Djon är inbjuden av IASPIS inom expertbesöksprogrammet och besöker Norrbotten och Sapmi i maj 2023.

English

Djon Mundine

IASPIS expert visit in Stockholm and Norrbotten 1 – 9 May 2022

Djon Mundine is a curator, writer artist and activist based in Australia. He is a celebrated as a foundational figure in curating contemporary Aboriginal art, who has held many senior curatorial positions in both national and international institutions, some of which include the National Museum of Australia, the Museum of Contemporary Art, Art Gallery of New South Wales and Campbelltown Art Centre. Between the years 1979 and 1995, he was the Art Advisor at Milingimbi and curator at Bula-bula Arts in Ramingining, Arnhem Land for sixteen years. Djon Mundine was also the concept artist/ producer of the Aboriginal Memorial, comprising 200 painted poles by forty-three artists from Ramingining, each symbolising a year since the 1788 British invasion. The Memorial was central to the 1988 Biennale of Sydney and remains on permanent display at the National Gallery of Australia in the main entrance hall.

In 1993, Djon Mundine received the Medal of the Order of Australia for service to the promotion and development of Aboriginal arts, crafts and culture. Between 2005 and 2006 Mundine was resident at the National Museum of Ethnology (Minpaku) in Osaka, Japan as a Research Professor in the Department of Social Research and is a PhD candidate at National College of Art and Design, University of NSW.

Djon Mundine OAM also won The Australia Council’s 2020 Red Ochre Award for Lifetime Achievement and is currently an independent curator of contemporary Indigenous art and cultural mentor.  Djon is invited by IASPIS for an expert visit in the northern Sweden and Sapmi in May 2023.