Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Dan Halter

Residensstipendiat i Stockholm 4 juni – 29 augusti 2022

Dan Halter är konstnär och bor i Kapstaden i Sydafrika. Hans praktik genomsyras av att han är zimbabwier bosatt i Sydafrika. Hans konst behandlar erfarenheter av rotlös nationell identitet, folkvandringar och mörk humor i dagens verklighet i södra Afrika. Detta är till stor del ett bakslag efter en historia av förtryck som pågår än idag. Halter använder vardagsmaterial och lokala folkliga bildstrategier som uttrycksform och utnyttjar ofta hantverkets och kuriosans språk i ett konceptuellt konstsammanhang. Han utforskar olika tillverkningsmetoder, ofta i samarbete med andra, och använder material som är laddade med mening. Det finns ett berättande inslag i hans konst. Han behandlar historien ur ett samtidsperspektiv och med dagens teknologi.

Foto: Dan Halter

Dan Halter har en konstnärlig kandidatexamen från universitetet i Kapstaden (2001). Bland hans separatutställningar märks Take Me to Your Leader 2006 (João Ferreira Gallery, Kapstaden), Mafuta Farm 2017 (Dillon + Lee, New York), Zimbabwean Traffic 2017 (Konstmuseet i Skövde, Skövde) och Patience Can Cook a Stone 2018 (Whatiftheworld / Gallery, Kapstaden). Grupputställningar i urval: Energy Flash – The Rave Movement, M HKA (Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen), 16:e och 17:e VideoBrasil (São Paulo) 2007 och 2011, 10:e Havannabiennalen 2009, Dakarbiennalen 2010, och Earth Matters: Land as Material and Metaphor in the Arts of Africa på Smithsonian National Museum of African Art. Han har varit gästkonstnär i Zürich, Köln, Turin, Rio de Janeiro och Dufftown i Skottland.

 

English

Studio grant holder in Stockholm 4 June – 29 August 2022

Dan Halter is an artist based in Cape Town, South Africa. His artistic practice is informed by his position as a Zimbabwean currently living in South Africa. His work deals with a sense of dislocated national identity, human migration and the dark humour of present realities in Southern Africa. This is largely a backlash from the history of oppression that continues to manifest today. He uses ubiquitous materials and engages with local popular visual strategies as a form of expression. His work often exploits the language of craft and curio in a conceptual art context. Halter explores various techniques of fabrication and frequently involves collaboration, usingmaterials that resonate with meaning. There is a narrative element to his art. He engages with history from a contemporary perspective and with the technology of today.

Dan Halter graduated from the University of Cape Town with a BAFA in 2001. His solo exhibitions include Take Me to Your Leader, 2006 (João Ferreira Gallery, Cape Town), Mafuta Farm, 2017 (Dillon + Lee, New York),Zimbabwean Traffic, 2017 (Skövde Konstmuseet, Skövde, Sweden) and Patience Can Cook a Stone, 2018 (Whatiftheworld / Gallery, Cape Town). Group shows include Energy Flash – The Rave Movement, M HKA (Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen), the 16th and 17th VideoBrasil (São Paulo) in 2007 and 2011, the 10th Havana Biennale in 2009, the Dakar Biennale in 2010 and Earth Matters: Land as Material and Metaphor in the Arts of Africa at the Smithsonian National Museum of African Art. He has been an artist in residence in Zürich, Cologne, Turin, Rio de Janeiro and Dufftown in Scotland.