Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Dan Halter

Residensstipendiat i Stockholm 4 juni – 29 augusti 2022

Dan Halter är konstnär och bor i Kapstaden i Sydafrika. Hans praktik genomsyras av att han är zimbabwier bosatt i Sydafrika. Hans konst behandlar erfarenheter av rotlös nationell identitet, folkvandringar och mörk humor i dagens verklighet i södra Afrika. Detta är till stor del ett bakslag efter en historia av förtryck som pågår än idag. Halter använder vardagsmaterial och lokala folkliga bildstrategier som uttrycksform och utnyttjar ofta hantverkets och kuriosans språk i ett konceptuellt konstsammanhang. Han utforskar olika tillverkningsmetoder, ofta i samarbete med andra, och använder material som är laddade med mening. Det finns ett berättande inslag i hans konst. Han behandlar historien ur ett samtidsperspektiv och med dagens teknologi.

Foto: Dan Halter

Dan Halter har en konstnärlig kandidatexamen från universitetet i Kapstaden (2001). Bland hans separatutställningar märks Take Me to Your Leader 2006 (João Ferreira Gallery, Kapstaden), Mafuta Farm 2017 (Dillon + Lee, New York), Zimbabwean Traffic 2017 (Konstmuseet i Skövde, Skövde) och Patience Can Cook a Stone 2018 (Whatiftheworld / Gallery, Kapstaden). Grupputställningar i urval: Energy Flash – The Rave Movement, M HKA (Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen), 16:e och 17:e VideoBrasil (São Paulo) 2007 och 2011, 10:e Havannabiennalen 2009, Dakarbiennalen 2010, och Earth Matters: Land as Material and Metaphor in the Arts of Africa på Smithsonian National Museum of African Art. Han har varit gästkonstnär i Zürich, Köln, Turin, Rio de Janeiro och Dufftown i Skottland.