Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Catherine Anyango Grünewald

Residensstipendiat i Stockholm 5 maj – 25 oktober 2022

Catherine Anyango Grünewald är konstnär och föredragshållare, född i  Nairobi, Kenya och bosatt och verksam i Stockholm. Hon har undervisat på Royal College of Art i London i tio år och är nu lektor i grafisk formgivning och illustration på Konstfack i Stockholm. Anyango Grünewalds tolkning av Joseph Conrads Mörkrets hjärta i grafisk romanform från 2010 uppmärksammades stort och har översatts till åtta språk. 2018 illustrerade hon den dystopiska skandinaviska grafiska romanen Scandorama av Hannele Mikaela Taivassalo, och hennes egen kommande grafiska roman 2×2 utforskar de fysiska effekterna av skuld och korruption. Hon arbetar också på en grafisk roman-tolkning av syster Helen Prejeans Dead Man Walking som ges ut av Random House. I sin teckning använder Catherine sig av teckningsverktygens materialitet för att utforska mening och pennans och suddgummits fysiska egenskaper för att gestalta händelser på ett realistiskt sätt samtidigt som hon undersöker dolda dimensioner. Hennes teckning behandlar historiskt och samtida systematiskt förtryck av karaktärer som marginaliserats och underrepresenterats. Processen och arbetet som läggs ner i verken utgör en omedelbar hyllning till dessa subjekt, offer för våldsbrott begångna i hemmet eller av institutioner.

Foto: Catherine Anyango Grünewald

 

Under sin residensvistelse på IASPIS ämnar hon bygga vidare på sin experimentella tecknings- och animationspraktik, med inriktning på hur olika material påverkar upplevelsen av arbeten. Hon är intresserad av att använda teckning för att undersöka ”betraktareffekten”, vilket inom fysiken är det fenomen som karakteriseras av hur någonting som betraktas påverkas av att någon betraktar det. Hur förändras konstverk av att någon betraktar dem och hur påverkas dess innebörd av de val som föregår det fysiska skapandet av dem? Detta kan relateras till Anyango Grünewalds intresse för material och process samt hennes ämnesval – det noggranna omdokumenterandet av olika former av trauman.

Catherine Anyango Grünewald har studerat vid Central St Martins, Royal College of Art och University College London. Utställningar i urval: Drawing Attention (2022), British Museum; Makt/Egenmakt (2018), Malmö Form/Design Center; Graphic Witness (2017), The Drawing Room, London; The 5th International Typography Biennale (2017), Seoul, Sydkorea; A+: 100 Years of Graphic Communication by Women (2016), London; Prison Drawing Project (2016), UK; Crying Out Loud (2016), Bristol; Comix Creatrix – Women Making Comics (2016), London; Parts & Labour (2016), Animate Projects, UK; Wiener Festwochen (2016), Wien; 3 881 days (2016), Blank Lab Gallery, Kapstaden; Lux Artist Moving Image Festival (2015), Glasgow; Derwent Drawing Prize (2015), The Mall Galleries, London; Waste Not, Want It (2015), Bloomberg Space, London; Ensuite (2013), Roca Gallery, London; Cartographies of Life & Death (2013), London School of Hygiene and Tropical Medicine; Writing Britain: Wastelands to Wonderlands (2012), British Library, London; A Room for London (2012), Queen Elizabeth Hall, London.

2019 tilldelades Catherine Anyango Grünewald utmärkelsen Navigator Art on Paper Prize, världens största pris för arbeten på papper. Hon representeras av Riflemaker Gallery i London.

www.catherine-anyango.com

 

English

Studio grant holder in Stockholm 5 May – 25 October 2022

Catherine Anyango Grünewald is an artist and lecturer born in Nairobi, Kenya, living and working in Stockholm. She was a teacher at the Royal College of Art in London for ten years and is now a Senior Lecturer in Illustration at Konstfack University of Arts, Crafts and Design in Stockholm. In 2010, her graphic novel adaptation of Joseph Conrad’s Heart of Darkness was published to critical acclaim and has been translated into eight languages. In 2018 she illustrated Scandorama, a dystopian Scandinavian graphic novel written by Hannele Mikaela Taivassalo. Her own upcoming graphic novel 2×2 explores the physical effects of guilt and corruption. She is also currently working on a graphic novel adaptation of Sister Helen Prejean’s Dead Man Walking which will be published by Random House. Catherine’s works use the materiality of drawing to explore meaning, exploiting the physical properties of the pencil and the eraser to render events with realism, but also to explore unseen dimensions. Her drawings tackle the historical and contemporary systemic oppression of characters who have been marginalised and underrepresented. The process and labour invested in the work is a direct homage to the subjects, victims of violent domestic or institutional crimes.

During her IASPIS residency she will expand on her drawing and experimental animation practice, focusing on the effect of varied materials on the perception of the work. She is interested in the use of drawing to explore the ‘observer effect,’ defined in physics as the disturbance of an observed system by the act of observation. How do artworks change as they are being observed? How does the choice of how to physically make them influence their meaning? These questions relate to her interest in materiality and processes, as well as her subject matter: the careful re-documentation of different types of trauma.

Catherine Anyango Grünewald studied at Central St Martins, the Royal College of Art, and University College London. Her recent exhibitions include: Drawing Attention (2022),The British Museum, London; Makt/Egenmakt (2018), Malmö Form/Design Center; Graphic Witness (2017), The Drawing Room, London; The 5th International Typography Biennale (2017), Seoul; A+: 100 Years of Graphic Communication by Women (2016), London; Prison Drawing Project (2016), UK; Crying Out Loud (2016), Bristol; Comix Creatrix – Women Making Comics (2016), London; (2016), Animate Projects, UK; Wiener Festwochen (2016), Vienna; 3 881 days (2016), Blank Lab Gallery, Cape Town; Lux Artist Moving Image Festival (2015) Glasgow; Derwent Drawing Prize (2015), The Mall Galleries, London; Waste Not, Want It (2015), Bloomberg Space, London; Ensuite (2013), Roca Gallery, London; Cartographies of Life & Death (2013), London School of Hygiene and Tropical Medicine; Writing Britain: Wastelands to Wonderlands (2012), British Library, London; A Room for London (2012), Queen Elizabeth Hall, London.

In 2019 she was awarded the Navigator Art on Paper Prize, the largest award for work on paper in the world. She is represented by Riflemaker Gallery in London.

www.catherine-anyango.com