Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Burçak Bingöl

Residensstipendiat i Stockholm 2 oktober – 30 december 2019

Burçak Bingöl, född 1976 i Giresun, Turkiet; bor och verkar i Istanbul.

Mina arbeten utforskar tillhörighet, kulturarv, kollektivt minne, dekorering och misslyckande genom att tänja gränserna mellan dessa till synes olikartade begrepp. Genom att spåra, kopiera och omforma strävar jag efter att konstruera nya konfigurationer för att återge minnet av jaget och dess associationer, från det personliga till det politiska. Arbetena är psykologiska landskap som pendlar mellan abstraktion och representation, avvisande och bevarande och både ansluter sig till och förkastar österländska och västerländska traditioner. Utförda i tekniker som keramik, teckning, video, fotografi och installation är verken kontinuerliga omarbetningar av material och objekt som strålar samman mot en repetitiv handling där fiktion och misslyckande smälter ihop.

Foto: Burçak Bingöl

Under min ateljévistelse planerar jag att avsluta två konstnärsböcker som jag arbetat med. Den ena handlar om kulturutbytet mellan de kinesiska och ottomanska rikena under 1500-talet via keramik; den andra om en platsspecifik keramisk installation, The Follower (2017), som jag presenterade i Beyoglu som en del av den 15:e Istanbulbiennalen. Jag hoppas också ha tid att läsa och tänka på framtida projekt samt smälta och reflektera över min hittillsvarande produktion medan jag njuter av vintern i Stockholm.

Burçak Bingöl har masters- (2002) och doktorsexamen (2008) från institutionen för keramik vid Hacettepe-universitetet i Ankara. Hon har också studerat musik vid Ankaras statliga konservatorium (1985-91) och fotografi vid New School (2008-2009).

Grupputställningar, föreläsningar och aktiviteter i urval: ACAW Field Meeting, Dubai (2019) och LadyDiorArt#3. Kommande separatutställning: Berlin i april 2019.
Separatutställningar i urval: Untitled Art Fair (San Francisco, 2018); Jardin Particulier, (French Palace, Istanbul, 2017); Mythos and Utopia (Zilberman Gallery, Istanbul, 2017); Volta NY (New York, 2015); A Carriage Affair (Zilberman Gallery, 2014, samt Art Basel (Hong Kong, 2014). Grupputställningar i urval: A Good Neighbour, Pinakothek der Moderne, München; 15:e Istanbulbiennalen (2017) och TEN (Baksı Museum, Bayburt, 2015). Hon är representerad i privata och publika samlingar i USA, Europa och Mellanöstern, däribland Metropolitan Museum of Art (New York, USA), 21st Century Museum (Louisville, USA), Baksı Museum (Bayburt, Turkiet) och Salsali Museum (Dubai).

 

English

Burçak Bingöl

Studio grant holder in Stockholm 2 October – 27 January 2020

Burçak Bingöl, born 1976 in Giresun, Turkey; lives and works in Istanbul.

My works explore the notions of belonging, cultural heritage, collective memory, decoration and failure by blurring the boundaries between these seemingly distinct notions. Through the process of tracing, copying and re-forming, my aim is to construct a new set of configurations rendering the memory of the self and its associations, from personal to political. The works are psychological landscapes that hover between abstraction and representation, rejection and preservation that both embrace and disregard Eastern and Western traditions. Working with various mediums such as ceramics, drawings, video, photography and installation, the works are constant re-workings of materials and objects to converge to a repetitive act where fiction and failure merges.

My plan for the residency period is to finalise two artist books that I’ve been working on. One is about the cultural interactions between the Chinese and Ottoman empires in 16th century via ceramics; the other is about the site-specific ceramic installation The Follower (2017) that I presented in the Beyoglu district as part of the 15th Istanbul Biennial. I’m also hoping to have time to read and think for future projects as well as to digest and reflect on my past production while enjoying the Stockholm winter.

Burçak Bingöl has a MFA (2002) and a PhD (2008) from the Ceramics department at Hacettepe University, Ankara. Bingöl studied music at Ankara State Conservatory (1985-91) and photography at the New School (2008-2009).
Recent group shows, talks and activities include: ACAW Field Meeting, an art forum, Dubai (January 2019) and the LadyDiorArt#3. Her next solo show will be in Berlin in April 2019.

Selected solo exhibitions: Untitled Art Fair (San Francisco, 2018); Jardin Particulier, (French Palace, Istanbul, 2017); Mythos and Utopia (Zilberman Gallery, Istanbul, 2017); Volta NY (New York, 2015); A Carriage Affair (Zilberman Gallery, 2014) and Art Basel (Hong Kong, 2014). Selected group exhibitions: A Good Neighbour, Pinakothek der Moderne, Munich; 15th Istanbul Biennial (2017) and TEN (Baksı Museum, Bayburt, 2015). She is represented in private and public collections in the US, Europe and the Middle East, including the Metropolitan Museum of Art (New York, USA), 21st Century Museum (Louisville, USA), Baksı Museum (Bayburt, Turkey) and Salsali Museum (Dubai, UAE).