Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Benno Voorham

Residensstipendiat i Stockholm 1 juni – 31 augusti 2022

Benno Voorham är en internationell performancekonstnär, koreograf och lärare från Holland, bosatt i Stockholm sedan 1995. Sedan han tog examen 1986 från School for New Dance Development i Amsterdam har han arbetat internationellt som en oberoende danskonstnär. Han har både regisserat sina egna verk och samarbetat med andra i både föreställningar och improviserade verk. Tillsammans med Sybrig Dokter startade han LAVA-Dansproduktion, en internationell verksamhetsförening för dans, med säte i Stockholm. De senaste åren har han koreograferat flera verk för och med barn och ungdom, bl.a. 2012/2013 projektet HEM med barn från barnhem i Moldavien, Ukraina och Vitryssland och 2014/2015 med interna flyktingar i Georgien. Senast gjorde han performanceprojektet Tomorrow’s Witnesses med äldre överlevande från andra världskriget och unga flyktingar i Norge, Sverige och Finland.

foto av Benno Voorham

Benno Voorham

Han är en hyllad internationell lärare i ”Contact Improvisation” och ”Compositional Improvisation”. I både sitt undervisnings- och performancearbete är han intresserad av att utforska människokroppens kreativa och narrativa potentialer. Under de senaste åren har han arbetat med att integrera användningen av video i performance.

www.bennovoorham.com

 

English

Studio grant holder in Stockholm 1 June – 31 August 2022

Benno Voorham is an international performer, choreographer and teacher from Holland, living in Stockholm since 1995. Since his graduation in 1986 from the School for New Dance Development in Amsterdam he has worked internationally as an independent dance-artist, directing his own work as well as collaborating with others in both set and improvised pieces. Together with Sybrig Dokter he started LAVA-Dansproduktion, an international operating association for dance, based in Stockholm. In recent years he has choreographed several works for and with children and youth. In 2012/2013 the project HOME with children from children homes in Moldova, Ukraine and Belarus and in 2014/2015 with internal refugees inside Georgia. Most recently he made the performance project Tomorrow’s Witnesses with elderly survivors of WW2 and young refugees in Norway, Sweden and Finland.

He is an acclaimed international teacher of “Contact Improvisation” and “Compositional Improvisation”. In both his teaching and performance work, he is interested in exploring the creative and narrative potentials of the human body. During the last years he has worked with integrating the use of video in performance.

www.bennovoorham.com