Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Barthélémy Garcia 

Residensstipendiat i Stockholm 11 oktober 2021 – 24 april 2022

Barthélémy Garcia är född i Pertuis i Frankrike och bor i Göteborg sedan 2011. Garcia bearbetar livet i ofta vardagliga material och föremål. Under sin tid på Akademin Valand blev han besatt av värmeelement, och det kom senare att omfatta AC-anläggningar, mobilmaster, konstgräs, tak och stormarknader. Hans konst är intellektuellt inspirerad, intuitivt utförd och innehåller nästan alltid malplacerade akademiska citat.

Barthelemy Portrait av Christoffer Rutström

Form- och motivmässigt domineras Barthélémy Garcias konst av staden, till exempel i det pågående projektet Fasadens kulisser. I sitt konstnärskap utgår han ifrån tanken om det materiella som någonting i sig betydelsebärande. Han menar att tingen besitter en självständighet i tillvaron som sträcker sig bortom det vi människor tillskriver dem. Utgångspunkten för Fasadens kulisser är en utforskning av det materiella där kameran är riktad mot staden.

Urbana miljöer har en längre livslängd än oss människor och utgör också den matris vilket objekten som produceras i vårt samhälle vilar på. Våra liv är nära sammankopplade med tingen. Beslut om vår levnadsmiljö tas i rum som vanligtvis inte betraktas som “politiska” och det materiella har där en avgörande roll.

Garcias konst ger oss tillfälle att rikta vår uppmärksamhet mot olika aspekter av vår fysiska omgivning som vi annars inte uppmärksammar men som har en viktig inverkan på våra liv. Garcia har en konstnärlig kandidatexamen i fotografi och en konstnärlig magisterexamen i fotografi från Akademin Valand (nuförtiden HDK-Valand – Högskolan för konst och design) och studerade dessförinnan konsthistoria och arkeologi i Aix-en-Provence. Hans verk har visats på Röda Sten Konsthall i Göteborg, Galleri Format i Malmö, och nu senast FG2 i Göteborg.

2020 beviljades han Konstnärsnämndens assistentstipendium, tillsammans med Klara Källström och Thobias Fäldt.

barthelemygarcia.se