Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Aslı Uludağ

Residensstipendiat i Stockholm 1 november 2021 – 31 januari 2022

Aslı Uludağ är konstnär och forskare och bor i Istanbul. Hon undersöker hållbarhetens tekniskt-vetenskapliga, juridiska och infrastrukturella instrument samt de föreställda dåtids- och framtidsscenarier de framställer. Med workshoppar, spekulativa essäer, arkiv och interaktiva installationer synliggör hon våldet som iscensätts i de här processerna och skapar olika sätt att intervenera. I hennes aktuella forskning undersöker hon utvecklingen av geotermisk energi i Buyuk Menderes Graben i Turkiet och dess effekt på miljö och lokalsamhälle. Hon ser toxicitetens olika uttryck – inte minst de perceptuella miljöförändringar som upplevs och dokumenteras av lokalsamhällena – som ett resultat av att geotermiska energiföretag utan överenskommelse plöjer upp underjorden till jordytan. Med hjälp av denna dokumentering och arkivering, insamling, materialutredning och spekulation anpassar hon sig till underjorden och genererar ett sätt att tänka och förnimma detta otillgängliga rum som utgör ett alternativ till resursanalysens förenklade berättelser.

Foto: Aslı Uludağ

Under arbetsvistelsen på IASPIS kommer Uludağ att fokusera på den helande grottan Charonium – en ingång till underjorden – i den antika bosättningen Acharaca som idag är granne med flera geotermiska energianläggningar. Hon ska utforska den uråldriga praktik och mytologi som både format bosättningen och skapat ett komplicerat förhållande mellan jordytan och underjorden. Undersökningen fokuserar på en central frågeställning i hennes forskning: Vilka andra sätt att kommunicera med underjorden är möjliga i den här speciella geografin och hur kan de visa oss vägen till en hållbarhet som inte handlar om utvinning?

Aslı Uludağ har en konstnärlig kandidatexamen från School of the Art Institute of Chicago (2013) och en magisterexamen i Research Architecture från Goldsmiths University, London (2019). Hon har deltagit i forskningsprogrammet Arter, Istanbul (2020–2021) och Istanbulbiennalens studie- och forskningsprogram, Istanbul (2021). Hennes verk har visats på The Ukrainian Institute of Modern Art, Chicago (2017); Pera Museum, Istanbul (2018); och 5:e designbiennalen i Istanbul, Istanbul (2020). Hon är medlem i Practices of Attunement (2020–).

 

English

Aslı Uludağ

Studio Grant holder in Stockholm 1 November 2021 – 31 January 2022

Aslı Uludağ is an artist and researcher based in Istanbul. She explores the techno-scientific, legal, and infrastructural instruments of sustainability and the imagined pasts and futures they realize. She utilizes workshops, speculative essays, archives and interactive installations to make visible the violence enacted through these processes and generate modes of intervention. Her current research investigates the development of geothermal energy in the Buyuk Menderes Graben in Turkey and its effects on the environment and the local communities. She approaches manifestations of toxicity—particularly the sensorial changes in the environment, felt and documented by the local communities—as the product of the unnegotiated folding of the deep subsurface onto the surface by geothermal energy companies. Utilizing these documents and through archiving, gathering, material investigations and speculation she attunes to the deep subsurface and generates a mode of thinking and sensing this inaccessible space to provide an alternative to narratives of simplification produced by resource determination.

During her residency at IASPIS, Uludag will focus on the healing cave of Charonium—an entrance into the deep subsurface—located in the ancient settlement of Acharaca which now neighbors numerous geothermal energy plants. She will explore the ancient practice and mythologies which both shaped this settlement and generated a complex relationship between the surface and the deep subsurface. This exploration will tend to a central question in her research: What other modes of engagement with the deep subsurface is possible in this particular geography and how might they guide us towards a non-extractive sustainability?

Aslı Uludağ holds a BFA from School of the Art Institute of Chicago (2013); and an MA in Research Architecture from Goldsmiths University, London (2019). She was a participant of the Arter Research Program, Istanbul (2020-2021); and Istanbul Biennial Study and Research Program, Istanbul (2021) Her work has been presented at The Ukrainian Institute of Modern Art, Chicago (2017); Pera Museum, Istanbul (2018); and 5th Istanbul Design Biennial, Istanbul (2020). She is a member of Practices of Attunement (2020-ongoing).