Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Aslı Kıyak İngin

Residensstipendiat i Stockholm 4 april – 31 maj 2022

Aslı Kıyak İngin är arkitekt, designer, aktivist och utbildare baserad i Istanbul. Hon driver en kritisk designpraktik där hon arbetar inom olika områden som design, arkitektur, urbanism och konst, med projekt som rör sociala, kulturella och ekonomiska frågor relaterade till staden, stadsförnyelse och gentrifiering, genom att förespråka hållbara deltagandemodeller för alternativa visioner. Hon har sedan 2006 initierat och utvecklat projektet och konceptet Made in Şişhane, som syftar till att undersöka, belysa och värna om hantverkskvarteren i Istanbul. Projektet har sedan starten också belyst och diskuterat designens roll i stadsutvecklingen genom olika lokala och internationella evenemang. Hon arbetade också med utvecklingen av metoder för att stoppa rivningsprocessen av Sulukule, en gammal romsk stadsdel i Istanbul. Hon var med och grundade Sulukule Platform och organiserade evenemanget 40 days 40 Nights Sulukule, som syftade till att synliggöra denna process.

porträtt Aslı Kıyak İngin

Foto: Aslı Kıyak İngin

Under sitt IASPIS-residency kommer hon att undersöka och kartlägga hantverkspraktiker, metoder, organisering och samla berättelser kring hantverk och produktion i Sverige. Detta kommer att göras som ett försök att förstå, relatera och kommunicera kring dessa frågor kopplat till hennes egna erfarenheter och kunskap om hantverk i Istanbul och andra geografier.

Aslı Kıyak İngin har en examen i arkitektur från Mimar Sinan University och har även en examen från Istanbul Technical University med avhandlingen Developing a method for the analysis of formal and spatial structure of traditional cities. Hon har även utbildat sig på Design Culture and Management Certificated Program, vid Istanbul Bilgi University. Hon har arbetat som designer och designchef på Celik Dizayn Company mellan 1998 och 2008. Hon är aktiv inom NGO-området och hon var vicepresident för Istanbuls filial av Industrial Designers Society of Turkey och ordförande för Human Settlement Association. Hon undervisar på deltid vid Istanbul Bilgi-universitetet, fakulteten för arkitektur, avdelningen för industriell design, där hon leder sedan 2013 en designstudiokurs Apprenticeship in Design som kopplar samman studenter och hantverkare i hantverkskvarteren i Istanbul. Andra projekt omfattar Crafting Neighborhood, More than Design, Informal Academy, Masterpiece of Beyoglu, FoodCraft Gaziantep, Open Source: Persembe Bazaar, Objects of Şişhane och stüdyoSUSTAIN. Hennes publikationer inkluderar Istanbul Para-Doxa (Garanti Gallery) and Made in Şişhane Book on Istanbul, small scale production and design; Istanbul; Mustesna Kentin İstisna Hali, och Handmade Urbanism Mapping The Invisible, EU- Roma Gypsies.

madeinsishane.net

informalacademy.net

morethandesignist.wordpress.com

@studiosustain

@objectsofsishane

 

English

Aslı Kıyak İngin

Studio grant holder in Stockholm 4 April – 31 May 2022

Aslı Kıyak İngin is an architect, designer, activist and educator based in Istanbul. She is running a critical design practice. She works in various fields such as design, craft, architecture, urbanism and art, with projects concerned with social, cultural and economic issues related to the city, against to the top down urban transformation and gentrification developments, and by advocating sustainable and participatory models for alternative visions. She has since 2006 initiated and developed the project and concept Made in Şişhane (www.madeinsishane.net), which aims for safeguarding the craft neighbourhoods in Istanbul. The project has since the beginning also highlighted and discussed the role of design in the urban development through various local and international events. Made in Sishane became the finalist of City to City Barcelona FAD Award 2016 Learning Initiatives in The City.  She also worked on the development of participatory and sustainable practices in order to stop the demolishing process of Sulukule, an old Istanbul and Romani neighbourhood. She was the co-founder of the Sulukule Platform and organised the event 40 days 40 Nights Sulukule, which aimed at making this process visible and creating a dynamic platform to stop the state-led gentrification process (http://sulukulegunlugu.blogspot.com).

During her IASPIS residency she will is researching and mapping craft practices, collectives and stories in Sweden. This mapping will take place as an effort to understand, relate and communicate through her own craft, neighborhood and design experiences, practices and knowledge in Istanbul and other geographies.

Aslı Kıyak İngin has a degree in architecture from the Mimar Sinan University and have a post-graduate diploma from Istanbul Technical University with the thesis Developing a method for the analysis of formal and spatial structure of traditional cities. She also attended the Design Culture and Management Certificated Program at the Istanbul Bilgi University.  She has worked as a designer and design manager at Celik Dizayn Lighting Company which is located in Sishane between 1998 and 2008. She is active in the NGO field and she was vice-president of the Istanbul branch of the  Industrial Designers Society of Turkey and president of the Human Settlement Association.

She is teaching part time at the Istanbul Bilgi University, Faculty of Architecture, Industrial Design Department where she offered a design studio course Apprenticeship in Design that connect the students and craftspeople in the craft neighbourhoods in Istanbul since 2013. Her other studio course at the same university is about design for sustainability through working with the different localities. She was the workshop tutor at University of Thessaly, Post Industrial Design Master Program and has directed the studios about fishermen and food craft system in Volos, Greece. She was the academic coordinator of Masterpiece of Beyoglu Project which is lead a new model that the traditional and informal master-apprentice training system is attached to the formal education system with a contemporary way. She took part in the team who developed a design course with and for the craftspeople from more than 20 craft branches in ISMEK (Lifelong Learning Centre of Istanbul Metropolitan Municipality) and she worked as a mentor to lead them develop innovative craft products. She took place with the project Crafting Neighborhood in the first Istanbul Design Biennial, Adhocracy Exhibition, 2012 (https://craftingneighborhoods.wordpress.com/). She took part in the academy program of Second Istanbul Design Biennial with the project Informal Academy which leads a program around and between the craft neighbourhoods and design biennial, 2014; She took a part in the exhibition of Vitra Contemporary Architecture Series 3: Dreams to Realities: Projections on Education, 2014. She won mansion prize with the project Craft Based Regeneration Model: Jewellery Quartier with an interdisciplinary group from designers, academicians, craftspeople and NGO’s for the competition Future Istanbul: Alternative Proposals for the Future of Istanbul, 2012; She is the jury member of Actors of Urban Change Project Competition, Robert Bosch Foundation, Berlin, 2013-2014. Her some other practice and projects are More than Design, FoodCraft Gaziantep, Open Source: Persembe Bazaar, Objects of Şişhane, stüdyoSUSTAIN. Her publications include Istanbul Para-Doxa, Made in Şişhane Book on Istanbul, small scale production and design, Istanbul; Mustesna Kentin İstisna Hali, Handmade Urbanism, Mapping The Invisible EU- Roma Gypsies.

madeinsishane.net

informalacademy.net

morethandesignist.wordpress.com

@studiosustain

@objectsofsishane