Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Anna Öberg

Residensstipendiat på Internationella dansprogrammet i Stockholm 1 mars – 31 maj 2022

Anna Öberg är dansare och koreograf och har sedan sin grundutbildning vid Dans- och Cirkushögskolan (DOCH) 2006 jobbat inom fältet för dans, teater och performance både i Sverige och utomlands, på uppdrag av institutioner och som frilans. 2015 tog hon sin masterexamen i koreografi vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH) som den första folkdansaren någonsin. Hennes arbeten har bla presenterats via Scenkonst Sörmland, Riksteatern, Dalateatern, Stadsteatern, Moderna Dansteatern, Moderna Museet, Dansens Hus, Riksscenen Oslo, Dansehallerne Köpenhamn, Brut Wien för att nämna några. 2019 skapade hon Solitude på uppdrag av Dansnät Sveriges samproduktionsmodell.

Anna Öberg. Foto: Mats Bäcker

Anna har även återkommande uppdrag som dramaturg, moderator och pedagog och har initierat och curerat flera plattformar för sceniskt och pedagogiskt arbete, nu senast FLOCK – en ny scenkonstfestival i samarbete med Dalateatern och Folkmusikens Hus.

” Även om jag både är utbildad och verksam inom det samtida fältet tar min konstnärliga praktik utgångspunkt i min bakgrund inom svensk folklig dans. Konstnärligt har jag under åren intresserat mig för hur den folkliga genrens kroppsliga och sociala processer kan kommuniceras och förstås genom den plats konsten erbjuder, bortom de förenklade schablonbilder och yttre attribut som genren ofta förknippas med. Jag har istället intresserat mig för att tränga djupare in i genrespecifika material och förhållningssätt för att se hur jag kan använda dessa som performativa redskap och material.

Under detta residens kommer jag dels att fokusera på den kroppsliga praktik jag utvecklat genom åren och som har sin bakgrund inom den svenska folklig dansen silat genom de olika andra kontext jag befunnit mig i. Min önskan är att utmana den, och därigenom mig som performer, genom att utforska material och metoder tillsammans med olika inbjudna samarbetspartners. I tillägg kommer jag även att jobba med förarbetet till den kommande produktionen SHADES.”

 

English

Anna Öberg

Studio grant holder at The International Dance Programme in Stockholm 1 March – 31 May 2022

Anna Öberg is a dancer and choreographer who uses Swedish traditional dance as the starting point for both her artistic and research work. In 2015 she was awarded an MFA degree in Choreography at Stockholm University of Arts (Uniarts), as the first traditional dancer in its history.

Anna’s work comprises her own artistic projects as well as commissions from different venues and institutions in Sweden and abroad. Commissioned works in recent years include e.g Musik i Syd, Dalateatern, Stadsteatern, ScenkonstSörmland, Riksteatern, Dansnät Sverige. Her stage works has been presented at e.g. Dansens Hus, MDT, Norrlandsoperan, Dansstationen in Sweden, Dansehallerne in Denmark and Riksscenen Norway. Brut Imagetanz Vienna. During 2019 she created Solitude as Dancenet Swedens new co production.

Anna has also recurring commissions as a dramaturg, moderator and pedagogue. During the years she has initiated and curated platforms for stage art, pedagogical issues and research, latest FLOCK, – a new festival för scenic art in collaboration with Dalateatern and Folkmusikens Hus.

”The core of my craft is an interdisciplinary choreographic practice that takes its origin in my background in Swedish Folk Dance, contemporary music performance and conventional aspects of performance studies. Social Folk Dance is a highly interactive setting where different elements and actors contribute to a multi sensory, immersive and participatory experience. Togetherness mediated through common experiences of beat where perception and kinesthetic transference are central. During the years I have been interested in how I can use that experience as a performative platform to approach, develop and understand other things, striving towards the shift from what those areas depicts and represents to the affects and experiences they produce.

During this residency, I will partly focus on the physical practice I have developed over the years and which has its background in Swedish folk dance filtered through the various of other contexts I have been part of. My desire is to challenge it, and through that myself as performer, by exploring methods and materials together with invited collaborators. In addition, I will work with the preparatory work for the upcoming production SHADES. ”