Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Alexis Destoop

Online residens 4 augusti – 31 oktober 2020

Alexis Destoop. Född 1971 i Belgien. Bor och arbetar i Sydney, Australien, och Bryssel, Belgien.

I sin konst undersöker Alexis Destoop bilders och berättelsers funktion, upplevelsen av tid samt identifikations- och minnesprocesser. Hans konstnärskap utgår ifrån fotografi, men är påverkat av hans erfarenhet från scenkonsten och hans konsthistoriska och filosofiska studier.

Foto: Alexis Destoop

Hans tidiga verk kretsar kring varaktighet och performativitet och refererar till klassiska gestaltningar av människokroppen. De senaste åren har hans motiv främst varit landskap, som han skildrar med alla dess lager av betydelser och historier.

Destoop är särskilt intresserad av det konstgjorda hos landskapet. Istället för att hantera det som ett sublimt naturföremål närmar han sig det som en alltigenom mänsklig konstruktion – med olika lager av betydelser och historier. Därför uppsöker han medvetet kontroversiella zoner där globala och lokala förlopp och intressen krockar och sammanflätas, och där det blir möjligt att omvärdera våra föreställningar om centrum och periferi, jaget och den Andre.

Med en blandning av fakta och fiktion, historia och spekulation levererar Destoop en fragmenterad och subjektiv kartografi över de flytande tillstånd som utgör vår samtid.

Ett urval av hans senaste separatutställningar och solopresentationer:
Northern Drift på IFFR – Bright Future (2020), Field Meeting på Concrete, Dubai (2019), Plouton på Chauffeur, Sydney (2018), Four Directions of Heaven på Argos Centre for Art and Media, Bryssel (2017).

Aktuella grupputställningar:
The Work of Time på Z33, Hasselt (2020), Topos of Time på MMOMA, Moskva (2019), 1:a Rigabiennalen för samtidskonst, Riga, (2018), Contour 556, Public Art Biennial, Canberra (2018).

alexisdestoop.com

vimeo.com/alexisds

 

English

Alexis Destoop

Online residence 4 August – 31 October 2020

Alexis Destoop. Born 1971 in Belgium. Lives and works in Sydney, Australia and Brussels, Belgium.

Alexis Destoop’s work explores the workings of the image and narrative, the experience of time, and the processes of identification and memory. His practice originates from photography but has been influenced by his experience in the performing arts as well as his studies in art history and philosophy. Referencing classical representations of the human figure, his earlier works focus on duration and performativity. In recent years, landscape has become his primary subject matter, which he treats with all its stratified meanings and histories.

Destoop is particularly interested in the artificiality of landscape: rather than treating it as a sublime natural object, he approaches it as a thoroughly human construct – with stratified meanings and histories. This explains the decision to attend to contentious zones where global and local processes and interests collide and intertwine, and where it becomes possible to rethink notions of centre and periphery, self and other.

Blending fact and fiction, history and speculation, Destoop offers a fragmented, subjective cartography of the transitory states that constitute our present era.

Recent solo shows and presentations include:
Northern Drift at IFFR – Bright Future (2020), Field Meeting at Concrete, Dubai (2019), Plouton at Chauffeur, Sydney (2018), Four Directions of Heaven at Argos Centre for Art and Media, Brussels (2017).

Recent group exhibitions:
The Work of Time at Z33, Hasselt (2020), Topos of Time at MMOMA. Moscow (2019), 1st Riga Biennial of Contemporary Art, Latvia, (2018) Contour 556, Public Art Biennial, Canberra (2018).

alexisdestoop.com

vimeo.com/alexisds