Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Alexander Blank

Residensstipendiat i Göteborg, 1 augusti – 31 oktober 2023

Alexander Blank är en samtida smyckeskonstnär som bor i München i Tyskland. Han betraktar smycken som ett personligt och socialt kodat språk i det offentliga rummet och hans intresse för konstformen sträcker sig bortom den traditionella gestaltningen av status och rikedom och andra uttryck för mänsklig fåfänga. ”Smycken har så mycket mer att ge förutom att bekräfta stereotypa roller. Smyckens direkta och kompromisslösa koppling till bäraren gör dem mycket fascinerande ur ett deltagandeperspektiv: de blir kommunikatörer i treenigheten skapare, bärare och betraktare.” Alexander Blank frågar sig vad som skulle kunna, bör eller kan kommuniceras idag. Och hur kan det uttryckas i smycken? För honom har detta ett science fictionlikt eller utopiskt drag: att försöka föreställa sig hur en persons fysiska utseende kan förändras med hjälp av alternativa symboler och koder i smycken skulle kunna påverka det offentliga livet och samspelet mellan människor. Privat. Personligt. Politiskt.

porträtt av Alexander Blank

Alexander Blank. Foto: Barbara Posch

Nyligen har han undersökt sambandet mellan material och yta, mer konkret vilka förväntningar och störningar det orsakar och vilka symbolvärden det tillskrivs. I sina senaste verk – Pile of Branches och En Vague – har han börjat leka med digitala bilder och skrivit ut dem på syntetmaterial som använts som ytterskikt på upphittade föremål. Han fascinerades av den processen och vill därför fördjupa sig i dess möjligheter. Med det som utgångspunkt vill han bredda sitt tänkande genom forskning och experiment och klarlägga vad det egentligen handlar om, för att sedan hitta ett fokus men samtidigt vara öppen för oväntade förändringar.

Alexander Blank studerade på Akademie der Bildenden Künste München (2004–2010). Sedan dess har hans verk uppmärksammats internationellt och han har deltagit i otaliga utställningar, mest i Nederländerna, Belgien, USA, Japan, Sydkorea och Tyskland. Hans första separatutställning var i Göteborg (2010). Utöver den konstnärliga praktiken är han också verksam som pedagog och har hållit workshoppar och föreläst i USA, Japan och Tyskland. Han var co-curator för smyckessamlingen på Pinakothek der Moderne i München (2020). Han har vunnit internationella utmärkelser och tilldelades Herbert-Hoffmann-priset 2012. Hans praktik är representerad i många privata och offentliga samlingar, till exempel Pinakothek der Moderne, München, National Museum of Scotland, Edinburgh (GB), CODA Museum, Apeldoorn (NL), Museum August Kestner, Hannover (DE), och Museum of Arts and Design, New York (US).

English

Alexander Blank

Artist in residence, Göteborg 1 August – 31 October 2023

Alexander Blank is a contemporary jewellery artist based in Munich, Germany. He considers jewellery as a language through personal/social coding in public and his interest in this art form is beyond the classical representation of status and wealth or other expressions of human vanity. “Jewellery has a lot more to offer beside a confirmation of stereotypical role models. Since it is directly without compromise connected to the wearer it is very interesting in terms of participation – it becomes a communicator in the triad of maker, wearer and observer.” Alexander Blank asks himself what could, should or can be communicated today? And how can it be expressed through jewelry? This has science-fictional or utopian quality to him, to imagine how a change of physical appearance of a person by using other symbols and codings in jewelry could influence public life and human interactions. Privatly. Personally. Politically.

His most recent interest lays in the relationship between material and surface, more precisely in the expectations and irritations it causes and the symbolic values given to it. In his last works, Pile of Branches and En Vague 2, he started to play with digital images, printing them on synthetic material, using this as a surface on found objects. That kind of process was interesting to him and therefore demands a closer look and deeper investigation of its possibilities. Taking this as a starting point he would like to broaden his thoughts through research and experimentation, to clarify what it might be about and then find a focus, whilst staying open for unexpected changes.

Alexander Blank attended the Academy of Fine Arts Munich (2004-2010) and since then his work finds international recognition and he participated in several exhibitions, mostly in the Netherlands, Belgium, USA, Japan, Korea and Germany, and his first solo exhibition was in Gothenburg, Sweden (2010) 😉 Accompanying his art practice he is also interested in teaching and gave workshops and lectures in USA, Japan and Germany. He was a Co-Curator of the jewelry-collection at the Pinakothek der Moderne-the Design Museum, Munich (2020) He received international prices and the Herbert-Hoffmann-Price in 2012 and his works are featured in many private and public collections, including the Pinakothek der Moderne, Munich, the National Museum of Scotland, Edinborough (UK), the CODA Museum, Apeldoorn (NL), the Kestner Museum, Hanover (DE), the MAD Museum, New York (USA) and others.