Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Underifrån

När gruvans besökare lämnar dagens intensiva bildflöde förflyttas perceptionen. I det historiska mörkret vill man utforska filmens beståndsdelar.

Isabelle Engman

Konturerna av en sittande person i en skarpt upplyst gruvgång.

Under förstudien har projektgruppen genom nära samarbeten utforskat teoretiska och konstnärliga processer, testat idéer både individuellt och tillsammans samt genomfört experiment på plats i gruvan. I samarbete med historiker, dansare, sångare, tekniker med flera har man kunnat realisera och utvärdera idéer samt identifiera nya riktningar för projektet inför en kommande ansökan om projektbidrag.

Utifrån gruvans kropp och dess mytologiska historia skapar projektägaren en existentiell nedstigning i underjorden. 
I vår mänskliga perception använder vi aktivt alla kroppens sinnen och vårt medvetande för att uppleva rummet. Genom att använda gruvans struktur som guide, erbjuds en dramaturgisk nedstigning där besökarna aktiveras genom desorientering, en inneboende mekanism hos gruvan som plats. Här möter besökarna filmiska installationer med interaktivt och medskapande innehåll.