Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Tygdjurstrion

Projektet skapade en tygdjurstrio och framförde Tygdjursonaten för den. En ny genre i den klassiska/romantiska musikens anda vars första stycke blev just Tygdjurssonaten.

Reine Jönsson

Noterad musik på ett partitur.

En tonsättare med tygdjursidéer tillsammans med en elektroniktrollkarl och en tygkonstnär skapade tre tygdjur. Varje tyggdjur innehåller 18 sensorer och en dator som skickar information om vad musikern gör. Exempelvis petar på magen, lyfter på handen eller trycker på axeln. Ett tusental siffror i sekunden skickas till en värddator som bygger ljudbilder av signalerna.

Till Tygdjursinstrumenten skrevs ett partitur som hade formen av tabulatur (istället för tonhöjder var musikernas handlingar noterade). Musikerna, alla med stor erfarenhet av nykomponerad musik, lärde sig spela instrumenten och repeterade in verket på samma sätt som annan klassisk musik.

Förutom att det är underbart att leka med tygdjur är stycket också ett sätt att kärleksfullt leka med den västerländska konstmusiken, också dess styrkor i flerstämmighet samt möjligheter till noggrann tolkning av ett stycke.

Projektet på en filmad konsert går att se på https://vimeopro.com/user34363310/tygdjurssonaten. Reine Jönsson gjorde ett framträdande tillsammans med Shannon Tyler som också går att se på https://www.youtube.com/watch?v=eCUHQ_lskvw

Förste bedömaren

Ett oklart projekt där mottagaren (publiken) inte är definierad. Vänder sig detta till en vuxen eller till en barnpublik? De ljudexempel som bifogats visar en traditionell eam-stil, men är rätt fjärran från vad som vanligen kan höras idag.

Här tycks man dock sträva efter en annan typ av musik, framförd på ett nytt sätt, vilket kan antas vara nyskapande. Med tanke på detta är de olika stegen i utvecklingsarbetet inte så detaljerat beskrivna, frågan är om det inte behövs betydligt fler aktiviteter än vad beskrivningen anger för att nå till den ambitionsnivån.

Att improvisera tillsammans, att lyssna på varandra, kan ge stora värden tillbaka. Här placeras musiken i en avvikande ”barnslig” miljö, ett slags främlingsskapande, där mottagaren är svår att definiera. De tekniska utmaningarna är väl beskrivna och visar en kreativ vilja att utveckla de digitala verktygen.

Andre bedömaren

Projektet upplevs mot bakgrund av beskrivningen som väl genomtänkt. Kompetensen hos de inblandade är mycket god och bör verka som garant för genomförbarheten. En annan aspekt som inverkar positivt på föreliggande projektansökan är den underliggande filosofiska fonden där eviga komplementära värden och arketyper är vägledande i projektet.