Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Truer than You

Truer than You är ett spel som utforskar vad det innebär att vara sann mot sig själv och andra.

Bobbi A Sand

Två illustrerade personer tittar varandra djupt i ögonen, den ena med åtrå och den andre med viss förvåning.

Truer than You är ett spel om kärlek, förlust och att vara vilse i livet. I ett försök att fly från sitt förflutna anländer Rin till en okänd stad för att starta sitt nya gig-jobb på det mystiska företaget Truer than You. Jobbet innebär att hyras in för att spela roller i verkliga situationer. Det kan vara allt från att spela någons partner på en middag till att låtsas vara föräldern till ett barn. Men går det verkligen att fly från sig själv? Eller kan det att spela någon annan föra en närmare den man egentligen är?

Sedan projektredovisningen skickades in har Truer than You vidareutvecklats och närmar sig att släppas på spelplattformar som Steam och Itch.io.

Förste bedömaren

Projektet är både kunnigt och koncist presenterat och ansökan visar prov på ingående förståelse för hur spel skapas och vilka möjliga problem som kan uppstå i samband med projektets genomförande. Det finns en underliggande förståelse för spel som media i ansökningen, vilket gör att den blir extra trovärdig.

I och med att projektet som beskrivs i ansökningen försöker svara på en specifik fråga runt relationer och skam blir projektet också fokuserat på ett sätt som känns genomförbart på en praktisk nivå. Ansökan har en tydlighet i hur speldesignen skall svara på det övergripande målet, vilket är absolut nödvändigt för att kunna genomdriva ett projekt av den här storleken. Projektets fokus på relationer och åberopande av Brie Codes nytänkande runt spel ger en förhoppning om att spelet genom sitt innehåll kan öppna upp nya förhållningssätt för spel som medium. Det finns en intressant tanke bakom hur relationer uppstår och hur spelaren är tänkt att leda relationerna vidare i en kontext som är både spelmässigt genomförbar och som framstår som trovärdig för spelaren.

Truer than You sätter relationer i ett artificiellt sammanhang som gör att identifikationen med spelarpersonen blir både lättare och skapar mindre friktion för spelaren att sätta sig in i spelvärlden. På det stora hela blir projektet en intressant möjlighet att leka med andra sätt att lösa konflikter i spel och att ta en djup titt på hur spel kan användas som psykologiskt verktyg.

Andre bedömaren

Ansökan ger uttryck för skapandet av en simulering eller ett spel, där tema och narrativ har intressanta perspektiv och kopplingar. Det framgår inte av ansökan, men idén knyter an till en befintlig uthyrningsverksamhet av personroller i Japan, som funnits under flera år. De etiska och moraliska aspekter som uppstår ur denna yrkesutövning är vad spelaren till delar kommer att uppleva. Projektet är väl framskrivet när det kommer till syfte, mål och intentionalitet. Projektgruppen har mycket goda förutsättningar att uppnå önskat resultat. Det saknas dock en tydlig beskrivning av hur utvecklingsprocessen ser ut, annat än i beskrivning av fokusgruppsarbete.